NEWS
Preddiplomski stručni studij turističkog i hotelskog menadžmenta Libertas u Poreču krenuo s predavanjima
29.03.2016. 22:59; Učitavanja: 337; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Page 49

Zamjenica gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo Nadia Štifanić Dobrilović je danas, 29. ožujka 2016., zajedno s dekanom Visoke Poslovne Škole Libertas i potpredsjednikom Sveučilišta Libertas Davorom Žmegačem te ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta Poreč Eliom Štifanićem pozdravila st... Pročitaj još...

MAX 170819-240819 – S
DELFIN 2019 S2
Nove fasade na zgradama u starom gradu
18.03.2016. 18:08; Učitavanja: 373

Veći dio zgrada u porečkoj starogradskoj jezgri traži intervencije većeg i manjeg opsega na krovištu, fasadama i vanjskoj stolariji. Poznato je, jeftinije je izgraditi novu kuću nego sačuvati staru a naročito kada je ona dio urbane cjeline pod zaštitom, kao što je primjer sa porečkom star... Pročitaj još...

I Poreč sudjeluje u akciji „Sat za planet Zemlju“
17.03.2016. 10:28; Učitavanja: 174

U subotu, 19. ožujka 2016. gašenjem javne rasvjete na gradskoj rivi i Poreč će se pridružiti globalnoj volonterskoj akciji „Sat za planet Zemlju“, koju organizira vodeća svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF. S početkom u 20:30 sati, porečka će gradska riva utonuti u mrak kako b... Pročitaj još...

Poreču skoro 800.000 kuna za uređenje dviju gradskih plaža
04.03.2016. 19:13; Učitavanja: 839

radska plaža u uvali S. Martin i plaža u uvali Peškera dvije su porečke plaže za čije je uređenje Ministarstvo turizma odobrilo skoro 800.000 kuna bespovratnih sredstava. Naime, Grad Poreč-Parenzo prijavio se na natječaj za sredstva iz Fonda za razvoj turizma Ministarstva turizma, te je dvj... Pročitaj još...

Dostava izvješća o provedbi programa i projekata u 2015. godini
01.03.2016. 08:55; Učitavanja: 122

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Poreča-Parenzo objavljuje obrasce izvješća o provedenim programima/projektima i utrošku sredstava udruga i ustanova koje su se financirale iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu. Udruge i ustanov... Pročitaj još...

Poziv za podnošenje prijave za razrez gradskih poreza
22.02.2016. 09:13; Učitavanja: 169

Upravni odjel za proračun i gospodarstvo Grada Poreča, na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave (Nar.nov.br.117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda, 73/08, 25/12,147/14 i 100/15) i Odluke o porezim... Pročitaj još...