Objavljeni kriteriji za sufinanciranje prijevoza srednješkolaca iz sredstava Proračuna Grada Poreča – prijave do 12. studenog

2021-10-20_18h40_10
20.10.2021. 18:44; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Objavljeni kriteriji za sufinanciranje prijevoza srednješkolaca iz sredstava Proračuna Grada Poreča – prijave do 12. studenog

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli.

Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosima kako slijedi:

Relacija Iznos
za relaciju Poreč-Pazin Poreč 139,00 kuna
za relaciju Poreč-Rovinj-Poreč 74,00 kune,
za relaciju Poreč-Pula-Poreč 275,00 kuna,
za relaciju Poreč-Buje-Poreč 91,00 kuna,
za relaciju Nova Vas-Poreč-Nova Vas 140,00 kuna
za relaciju Kukci-Poreč-Kukci 45,00 kuna
za relaciju Červar-Porat-Poreč-Červar-Porat 140,00 kuna
za relaciju Bašarinka-Poreč-Bašarinka 45,00 kuna
za relaciju Buići-Poreč-Buići 140,00 kuna,
za relaciju Kadumi-Poreč-Kadumi 140,00 kuna
za relaciju Kirmenjak-Poreč-Kirmenjak 173,00 kune
za relaciju Žbandaj-Poreč-Žbandaj 212,00 kuna
za relaciju Baderna-Poreč-Baderna 125,00 kuna

 

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti kod portira na adresi Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect).

Zahtjevu se prilažu:

  • –          preslika osobne iskaznice učenika,
  • –          preslika osobne iskaznice jednog roditelja,
  • –          preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja  učenika, s jasno čitljivim IBAN-om,
  • –          potvrda škole o upisu (original),
  • –          dokaz o nastalom trošku ( preslika računa prijevoznika).

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na  sufinanciranje. 

Rok za podnošenje zahtjeva je  12. studeni 2021. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča-Parenzo, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

 

IN ITALIANO…

Print Friendly, PDF & Email