ČLANOVI GRADSKOG POGLAVARSTVA O NEKRETNINAMA
26.01.2006. 00:00; Učitavanja: 53; Početna / Kultura

Predmet zamjene gradskog zemljišta s privatnom osobom u Vabrigi i prodaja dvaju starih i ruševnih objekata u gradskom vlasništvu u Antoncima i Žbandaju članovi porečkog Poglavarstva jednoglasno su vratili Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove. Na... Pročitaj još...

Bar »Pirate« otvoren do četiri ujutro

Bar »Pirate« otvoren do četiri ujutro

26.01.2006. 00:00; Početna / Kultura Učitavanja: 103
Postavljeno u Kultura
Koncert u Glazbenoj školi

Koncert u Glazbenoj školi

25.01.2006. 00:00; Početna / Kultura Učitavanja: 24
Postavljeno u Kultura
Kazališna predstava: Kreontova Antigona

Kazališna predstava: Kreontova Antigona

24.01.2006. 00:00; Početna / Kultura Učitavanja: 68
Postavljeno u Kultura
POČELA »KOPANJA« ZA DEFINIRANJE PROJEKTA OBNOVE POREČKOG STARORIMSKOG FORUMA
Tennis Umag d
Ipak veliki interes za projekt Finida
11.01.2006. 00:00; Učitavanja: 29

Informacija na web stranicama Grada da do 5. prosinca nije u Odjel prostornog uređenja stiglo nijedno pitanje vezano uz natječaj za urbanističko-arhitektonsko rješenje zone društvenih djelatnosti Finida (škola, bazen, dvorana) uznemirila je neke Porečane, jer su ga protumačili kao nezaintere... Pročitaj još...

Andrej Zbašnik: Živim umjetnost, a bavim se životom
09.01.2006. 00:00; Učitavanja: 165

Andrej Zbašnik je konceptualni umjetnik koji se prvenstveno izražava kroz likovnu umjetnost i performans. Ove je godine sudjelovao na brojnim izložbama sa svojim slikama i slikarskim instalacijama te održao brojne performanse. Povod za razgovor bilo je upravo bogatstvo i raznolikost njegova pro... Pročitaj još...

PRINT TO ART
08.01.2006. 00:00; Učitavanja: 65

Eugen Varzić likovni umjetnik iz Poreča jedan je od dobitnika prve nagrade za likovni rad rađen na računalu.Izložba svih radova održati će se u svibnju ove godine u Puli Nakon pregleda radova pristiglih na natjecaj PRINT TO ART, strucni ziri u sastavu: 1. NEVENKA SIVAVEC 2. DENIS SARDOZ 3.... Pročitaj još...

Proračun Grada Poreča za 2006. godinu !
03.01.2006. 00:00; Učitavanja: 29

Neki se pomaci na bolje ipak događaju i u našem Gradu Poreču. Tako je danas na web-u objavljen i Proračun za 2006. godinu gdje se u uvodu navodi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN ZA 2006.G. PRIHODI 119.776.113 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.097.411 UKUPNI PRIHODI 145.873.... Pročitaj još...