NEWS

Javni natječaj za subvencioniranje provedbe Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu

20.02.2017. 18:38; Učitavanja: 100; Početna / Obavijesti / Natječaji / Javni natječaj za subvencioniranje provedbe Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu
EUFRAZIJEVA

Grad Poreč-Parenzo i ove godine nastavlja sa Programom zaštite i obnove kulturnih dobara, kojim potiče vlasnike nekretnina, na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča, na obnovu i uređenje njihovih građevina, na način da se dodjeljuju subvencije iz namjenskih sredstava – dijela spomeničke rente koja se godišnje prikupi u Proračunu Grada Poreča – Parenzo.

Program je započeo u 2016. godini, te je na temelju Pravilnika kojeg je donio Gradonačelnik Grada Poreča i provedenog Javnog natječaja, odobreno 8 subvencija u visini cca 250.000 kuna.

Na temelju navedenog Pravilnika, Gradonačelnik je donio Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za subvencioniranje provedbe Programa zaštite i obnove kulturnih dobara za 2017. godinu koji je otvoren do 28. veljače 2017. godine.

Sredstvima Grada Poreča-Parenzo subvencionirat će se provedba sljedećih mjera zaštite i obnove kulturnih dobara :

– sanacija konstruktivnih dijelova zgrade,

– sanacija i uređenje krovišta,

– obnova i uređenje pročelja,

– obnova vanjske stolarije.            

Za provedbu ovog Programa u Proračunu Grada Poreča-Parenzo za 2017. godinu osigurano je 250.000 kuna. Iznos pojedinačne subvencije izračunava se umnoškom netto površine građevine, perioda od 5 godina unutar kojega je moguća pojedinačna prijava i iznosa od 1,5 kuna po kvadratnom metru. Pri tome iznos pojedinačne subvencije ne može biti veći od 90.000 kuna.

Prijave na Natječaj moguće su do zaključno 28. veljače 2017. godine, na temelju dokumentacije koja je objavljena na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr ili se može podići u Pisarnici Grada Poreča.

Sva pojašnjenja u vezi s Natječajem mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.  

Print Friendly, PDF & Email
MTB ture