NEWS

Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

27.03.2017. 08:57; Učitavanja: 268; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč ,Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

N A T J E Č A  J    za prijem radnika na radno mjesto

      – 1 (jedan/a) odgojitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme, do 30.09.2017. za rad u vrtiću u Poreču i na lokacijama gdje se obavlja djelatnost;          

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz prijavu treba priložiti:

 -životopis; presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu – presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu; presliku potvrde o položenom stručnom ispitu; uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariju od datuma natječaja; presliku osobne iskaznice i izvoda iz knjige rođenih.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu:Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom “Za natječaj za odgojitelja”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata.       

Natječaj je objavljen od 27.03.2017. do 04.04.2017. godine.

Print Friendly, PDF & Email
Lanterna summer nights