NEWS

Usluga Poreč objavila novu info brošuru – POSTUPANJE S OTPADOM za 2021.godinu

2020-12-28_10h54_09
28.12.2020. 10:54; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Usluga Poreč objavila novu info brošuru – POSTUPANJE S OTPADOM za 2021.godinu

U brošuri se mogu pronaći gotove sve važne informacije u pogledu postupanja s otpadom kao što je plan primopredaje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada te upute o postupanju s istim,  načinu prikupljanja glomaznog otpada, lokacije i radno vrijeme reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, uputu o kompostiranju i dr.

Brosura INFO Postupanje-s-otpadom-2021

Print Friendly, PDF & Email