NEWS
Max 180920 S

Iz Osnovne škole Poreč: Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju

27.08.2015. 12:52; Učitavanja: 438; Početna / Obavijesti / Natječaji / Iz Osnovne škole Poreč: Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju
škola zaglavlje

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovna škola Poreč kao partner u projektu MOZAIK raspisuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Poreč

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI/ STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK ZA UČENIKE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Broj traženih osoba: 6

 • Mjesto rada:  Osnovna škola Poreč
 • Radno vrijeme:
 1. Osoba nepuno radno vrijeme – 23 sati tjedno – 3 djleatnika/ce
 2. Osoba nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno – 1 djelatnik/ca
 3. Osoba nepuno radno vrijeme – 27 sati tjedno – 2 djelatnika/ce
 • Prijevoz na rad: Novčana naknada
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (07.09.-30.09.2015.)

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.01. pri čemu će prednost imati osobe sa potvrdom o polaženju edukacije za pomoćnike u nastavi koja je provedena u okviru implementacije projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ u trajanju od 20 sati. Kandidati koji nemaju predmetnu potvrdu, obvezni su savladati program navedene edukacije tijekom prva dva mjeseca rada. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK.

U slučaju zapošljavanja stručnog komunikacijskog posrednika, potrebno je da osoba ima završenu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika te da prilikom selekcije to dokaže odgovarajućom svjedodžbom.

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi u okviru provedbe projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.09.2015. do 12 sati na adresi:

Osnovna škola Poreč
Karla Huguesa 7
52440  Poreč

Ured tajnice Osnovne škole Poreč

s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2015/16“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

Popis škola i tjednih sati pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2015./16.

Sati/tjedno

1.

Osnovna škola Poreč, Nova Vas (Područna škola)

1.

23

2.

Osnovna škola Poreč

1.

23

3.

Osnovna škola Poreč

5.

27

4.

Osnovna škola Poreč

5.

23

6.

Osnovna škola Poreč

6.

27

6.

Osnovna škola Poreč

4.

25

Print Friendly, PDF & Email