NEWS

Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

szgp-logo-c
20.09.2017. 18:26; Učitavanja: 369; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju odluke Izvršnog odbora od 14. rujna 2017. godine Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje

NATJEČAJ  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
Domar – radnik na održavanju

tekst: 
Uvjeti : SSS – tehničkog usmjerenja, elektro struke.
              Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.
             
Broj izvršitelja: 1
Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme.
Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku domovnice,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
– preslika vozačke dozvole,
– uvjerenje o nekažnjavanju,
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
– OIB.
Posebni uvjeti :
– probni rad u trajanju od 6 mjeseci,
– radno iskustvo od 2 godine na istim ili sličnim poslovima,
– predviđena plaća 4.000,00 kuna (netto),
– raspored radnog vremena: prijepodne, poslijepodne, vikendom i praznikom.
       
Rok prijave: 28.09.2017. godine do 12:00 sati.
Pravo podnošenja prijave imaju državljani Republike Hrvatske.
U slučaju da podnositelj prijave nema Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera iz zaštite od požara dužan je to uvjerenje steći u roku od  6 mjeseci.
Opis poslova:
Domar – radnik na održavanju neposredno obavlja poslove na održavanju objekta na koji je raspoređen, kao i održavanje čistoće i urednosti okoliša, vodi računa o korištenju  sportskog objekta u skladu s utvrđenim kućnim redom, vodi evidenciju o korištenju objekta u najmu, kao i opreme, evidentira oštećenja i kvarove, obavlja sitne građevinske radove, kontrolira tehničku i funkcionalnu ispravnost svih objekta – ispravnost električnih instalacija, obavlja sitne popravke, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.
 
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:
Sportska zajednica Grada Poreča, Poreč, Nikole Tesle 16, uz naznaku –„Natječaj-ne otvaraj“.
U obradu će se uzeti samo prijave koje budu zaprimljene u Sportskoj zajednici Grada Poreča, u roku.
Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
Prije postupka odabira kandidat može biti pozvan na razgovor – intervju.
O rezultatu izbora kandidat će biti obaviješten pisanim putem.
                                                                                                          
 
                                                                                                                 PREDSJEDNIK
                                                                                                               Alfredo Mendiković         

Print Friendly, PDF & Email
MAX GAMING S