NEWS

Turistički rezultati koje je Poreč ostvario u 2017. godini potvrđuju njegov status lidera u turističkoj branši

IMG_1581
foto: Nenad Šimunić
09.10.2017. 17:53; Učitavanja: 362; Početna / Gospodarstvo / Turistički rezultati koje je Poreč ostvario u 2017. godini potvrđuju njegov status lidera u turističkoj branši

Turizam ne čine samo brojke, ostvarena noćenja ili dolasci, već čine doživljaji koje gosti nose sa sobom, čime postaju ambasadori naše destinacije. Fotografije doživljaja koje se šire društvenim mrežama, like-ovi ili twittovi najbolji su promotori onoga što želimo dočarati, a to je „Poreč-Mozaik doživljaja“.

Turistički promet za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017. godine

Prema podacima sustava eVisitor na području Turističke zajednice Grada Poreča u razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. godine ostvareno je ukupno:

 • 658 dolazaka, što je 8% više u odnosu na prethodnu godinu i
 • 246.753 noćenja, što je 9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 Od toga DOMAĆI GOSTI su ostvarili

 • 664 dolazaka, 13% više u odnosu na 2016. godinu i
 • 729 noćenja, 24% više u odnosu na prošlu godinu.

 INOZEMNI GOSTI su ostvarili

 • 496.973 dolazaka, 8% više u odnosu na 2016. godinu te
 • 3.139.960 noćenja, 8% više u odnosu na prethodnu godinu.
 

Vrsta turista

Dolasci 2017

Dolasci 2016

Indeks dolazaka

Noćenja 2017

Noćenja 2016

Indeks noćenja

Domaći

26.664

23.624

112,87

106.729

86.328

123,63

Strani

496.994

462.309

107,50

3.140.024

2.903.899

108,13

Ukupno:

523.658

485.933

107,76

3.246.753

2.990.227

108,58

 U navedenom razdoblju inozemni gosti su ostvarili udio od 97% u ukupno ostvarenom turističkom prometu.  

 

Vrsta turista

Udio noćenja 2017

Udio noćenja 2016

Domaći

3,29%

2,89%

Strani

96,71%

97,11%

Ukupno:

100,00%

100,00%

 Najveći udio inozemnih noćenja na području Poreča u razdoblju od 01.01. do 30.09.2017.g. ostvarili su gosti iz:

 • NJEMAČKE 30% (11% više u odnosu na prethodnu godinu),
 • AUSTRIJE 16% (1% više u odnosu na prethodnu godinu),
 • SLOVENIJE 9% (11% više u odnosu na prethodnu godinu),
 • ITALIJE 8% (2% manje u odnosu na prethodnu godinu),
 • UJEDINJENE KRALJEVINE 5% (31% više u odnosu na prethodnu godinu).

Najznačajnija povećanja bilježi tržište Ujedinjene Kraljevine koje je u razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. godine je ostvarilo čak 31% više noćenja te zauzimaju 5 mjesto po udjelu u ukupno ostvarenim noćenjima.

Gosti s domaćeg tržišta u razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. godine ostvarili su povećanje od 24% u noćenjima, pozicionirajući se na 8. mjesto u ukupnom ostvarenom broju noćenja.   

Najviše noćenja ostvareno je u hotelskom smještaju, ukupno 1.800.756 (5% više u odnosu na prethodnu godinu). U privatnom smještaju ostvareno je 766.949 noćenja (17% više). U kampovima je ostvareno 315.332 noćenja što je na razini prošlogodišnjeg rezultata.

 

 

Vrsta objekta

Dolasci 2017

Dolasci 2016

Indeks dolasci

Noćenja 2017

Noćenja 2016

Indeks noćenja

Hoteli

341.083

322.992

105,60

1.800.756

1.730.055

104,09

Objekti u domaćinstvu

115.201

97.730

117,88

766.949

655.043

117,08

Kampovi

29.313

29.418

99,64

316.620

315.332

100,41

Nekomercijalni smj.

8.040

7.337

109,58

188.275

125.490

150,03

Ostali u.o. za smještaj

29.749

28.348

104,94

172.329

163.741

105,24

Objekti na OPG-u

272

108

251,85

1.824

566

322,26

Ukupno:

523.658

485.933

107,76

3.246.753

2.990.227

108,58

 Po mjeseci najviše noćenja ostvareno je u kolovozu, srpnju i lipnju. Turistički promet, u siječnju bilježi značajan porast u dolascima od 30%, nakon čega je slijedio blagi pad u veljači. Zbog različitog termina Uskršnjih blagdana, koji su u 2016. bili u ožujku, a ove godine u travnju, u ožujku je ostvaren pad od 43% u noćenjima, dok travanj bilježi značajno povećanje od 78% u noćenjima. Svibanj bilježi blagi pad od 6% u noćenjima. U lipnju ostvareno je povećanje broja noćenja od čak 28%. U Srpnju i kolovozu ostvareno je povećanja od 9% i 4%. Zbog lošeg vremena u rujnu zabilježen je i blagi pad noćenja od 1%.

 

Datum

Dolasci 2017

Dolasci 2016

Indeks dolasci

Noćenja 2017

Noćenja 2016

Indeks noćenja

SIJEČANJ

3.774

2.897

130,27

14.622

11.786

124,06

VELJAČA

5.093

5.654

90,08

12.409

13.087

94,82

OŽUJAK

10.645

15.479

68,77

29.578

51.858

57,04

TRAVANJ

49.348

30.987

159,25

173.673

97.479

178,16

SVIBANJ

50.611

53.251

95,04

229.384

243.378

94,25

LIPANJ

93.306

72.467

128,76

541.983

424.364

127,72

SRPANJ

123.684

117.365

105,38

868.114

797.792

108,81

KOLOVOZ

119.917

117.689

101,89

907.980

877.331

103,49

RUJAN

67.280

70.144

95,92

469.010

473.152

99,12

Ukupno:

523.658

485.933

107,76

3.246.753

2.990.227

108,58

 

Strani gosti su se u našoj destinaciji u razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. godine u prosjeku zadržali 6 dana, dok domaći 4 dana.

 

Vrsta turista

 Trajanje boravka 2017

Trajanje boravka 2016

Trajanje boravka Indeks

Udio noćenja 2017

Udio noćenja 2016

Domaći

4,00

3,65

109,59

3,29%

2,89%

Strani

6,32

6,28

100,64

96,71%

97,11%

Ukupno:

0,00

0,00

103,93

100,00%

100,00%

 

Najbrojniji su bili turisti dobne skupine od 45 do 54 godine, onda slijede turisti dobne skupine 55 do 64 godina. Turisti dobne skupine preko 65 godina nalaze se na 4 mjestu ukupno ostvarenih noćenja.  

 

 

Turist
Starost

Noćenja 2017

Noćenja 2016

Noćenja
Indeks

Dolasci 2017

Dolasci 2016

Dolasci Indeks

0-5

151.673

145.207

104,45

21.892

21.386

102,37

12-17

268.847

236.637

113,61

40.735

35.733

114,00

18-24

222.958

211.722

105,31

42.214

39.281

107,47

25-34

328.593

316.986

103,66

65.876

63.279

104,10

35-44

480.467

454.657

105,68

83.048

80.128

103,64

45-54

597.413

550.590

108,50

99.234

92.134

107,71

55-64

491.747

439.852

111,80

75.703

68.040

111,26

6-11

255.675

233.795

109,36

35.850

33.502

107,01

65-120

449.380

400.749

112,14

59.106

52.439

112,71

Ukupno

3.246.753

2.990.195

108,58

523.658

485.922

107,77

Turistički rezultati koje je Poreč ostvario u 2017. godini potvrđuju njegov status lidera u turističkoj branši.

Zbrajajući turističke rezultate iz 2017. godine s optimizmom planiramo novu turističku 2018. godinu.

URED TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POREČA

STATISTIKA TZ POREČ 1-9-2017

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Oktober fest S