NEWS

Gradsko poglavarstvo Grada Poreča održalo je svoju 39.sjednicu 7.prosinca 2006.godine i razmatralo ukupno 15 točaka dnevnog reda

08.12.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Gradsko poglavarstvo Grada Poreča održalo je svoju 39.sjednicu 7.prosinca 2006.godine i razmatralo ukupno 15 točaka dnevnog reda
202grad_grb.jpg

Gradsko poglavarstvo donijelo je Odluku o odredjivanju službenika za informiranje, a za stručnog suradnika za odnose s javnošću i protokol odredjena je Saša Guttman Levak.

Od naredne godine Gradske poreze neće više naplaćivati Porezna Uprava, već Upravni odjel za financije Grada Poreča, čime se štedi 5% sredstava od naplaćenih prihoda / 320.000 kuna godišnje/, a saznali smo i podatak da po ovoj osnovi potraživanja Grada dosežu iznos od 10 milijuna kuna.

Donešena je Odluka o odabiru ponude za izradu Projektne dokumentacije Sportskog parka "Žatika", te se ovlastio Gradonačelnik da zaključi Ugovor o izradi projektne dokumentacije sa Zavodom za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Oni će izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt za sportsku višenamjensku dvoranu, idejni projekt za bazen, idejni i glavni projekt nogometnog stadiona i trgova, te idejni i glavni projekt hortikulture. Ukupna cijena izrade ovih projekata je 3.992.435 kuna, bez PDV-ea.

Prihvaćanjem projekta uvodjenja Gradske riznice i početak realizacije 1.siječnja 2007.godine Gradu Poreču donosi zaradu, rekao je u raspravi Oreste Košeto, jer tko upravlja kvalitetno novcem zaradjuje, tako rade i velika turistička poduzeća u Poreču, i upitao prisutne da li znaju što znači ušteda od 2-3% na proračun od 230 milijuna kuna koji će se ostvarivati u narednoj godini / ušteda od 4-6 milijuna kuna /?

Autorica projekta, gospodja Katica Burian iz konzultantske kuće " Libusoft Cicom" d.o.o. iz Zagreba kaže da Gradska riznica predstavlja centralizirano vodjenje računovodstva za Grad i njegove proračunske korisnike koji su uključeni u projekt Lokalne riznice. Instaliranje informatičke infrastrukture za informatičku podršku je pri kraju, edukacija kadrova  / 9 djelatnika/ je izvršena / od 20-22.11.2006.g./, a izradjen je i program za 12 proračunskih korisnika, te se može početi raditi s prvim danom 2007.godine. Uspostavom Lokalne riznice postiže se ažurno praćenje likvidnosti i periodično izvještavanje, uspostavlja se i Sustav javne nabave-ostvaruju uštede. Dosad je Lokalna riznica uspostavljena u 3 Županije u Hrvatskoj, te nekoliko gradova, a Poreč i Slatina kreću 1.siječnja 2007.godine. Za uštede u Javnoj nabavi iznešen je primjer Grada Kutine gdje se išlo u Javnu nabavu ogrijeva za više korisnika, pa se za 3 mjeseca uštedjelo 250.000 kuna.

Rebalansom je proračun Grada Poreča za 2006.godinu smanjio prihode za 17,9 milijuna kuna / -12% /  i to najviše u planiranim prihodima od prodaje zemljišta, manje kod tekućih prihoda/poreza i kod državne pomoći za Košambru.

Rashodi su smanjeni za 17 milijuna kuna / – 11 % / i to najviše

za Košambru – 8,1 milijun kuna,

za županijsku cestu Kufci-Gornji Špadići – 4,5 milijuna kuna

i kupovinu stanova za socijalno ugrožene gradjane – 1,3 milijuna kuna,

za rekonstrukciju kazališta – 2,2 milijuna kuna,

uvodjenje GIS sustava – 500.000 kuna, dok su rashodi povećani za socijalnu skrb za 8 % od planiranog.

U raspravi Gradonačelnik, Edi Štifanić je rekao da je realizacija nekih projekata pomaknuta za 2-3 mjeseca u 2007.godinu, da se natječaj za Košambru raspisuje naredni tjedan.

Konkretna smanjenja se vide u usvojenim izmjenama i dopunama Programa, pa tako izgradnja / – 19 % / i održavanje / – 3 % / komunalne infrastrukture  ima u 2006.godini  manje novca od plana. Sport / + 29.000 kuna/ i tehnička kultura / + 25.000 kuna/ dobijaju više novca, a kultura 2,3 milijuna kuna manje / rekonstrukcija kazališta/.

Nakon što je na predhodnoj sjednici razmatralo amandmane na prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2007.godinu Gradsko poglavarstvo usvojilo je Konačni prijedlog Proračuna  u kojem se planira ostvariti ukupni prihod od 216.500.000 kuna, rashode u iznosu od 194.190.000  kuna, iz predhodnih godina prenijeti u 2007.godinu 10 milijuna kuna, te na otplatu zajmova isplatiti 32.310.000 kuna. Ovaj prijedlog Proračuna upućen je Gradskom vijeću na usvajanje.

Za Porestinu.info : Ratko Vlado Aleksić

Print Friendly, PDF & Email