NEWS

Vrsar: Za koncesiju Maistra izdvaja 8,6 milijuna kuna

18.04.2017. 00:04; Učitavanja: 231; Početna / Novosti / Okolne općine / Vrsar: Za koncesiju Maistra izdvaja 8,6 milijuna kuna
XO02596246
Uobičajeno je da posljednja sjednica Općinskog vijeća u starom sazivu bude svečarska i kratka, međutim vrsarsko je potrajalo nešto duže zbog nekoliko ozbiljnih 
tema koje je predsjednik Vijeća Franko Matukina uvrstio u dnevni red, a vijećnici prihvatili.
 
Najvažnija odluka bila je ona o sklapanju sudske nagodbe između Općine Vrsar, Maistre i Republike Hrvatske koju je vijećnicima detaljno obrazložio pročelnik Slobodan Vugrinec, a odnosi se na tužbu koju je općina pokrenula 2005. godine u svrhu naplate naknade za korištenje zemljišta u vlasništvu općine, a kojeg koristi Maistra. Obje strane kao i Hrvatska koja je bila na strani Maistre složile su se da se obračuna naknada za razdoblje 2000.-2011.godine u visini koncesijske naknade koju Maistra plaća državi od 2011. godine. Ukupan obračunati iznos je 8,642 milijuna kuna. Maistra je dužna deponirati kod javnog bilježnika iznos dok se pravomoćno ne okončaju sporovi za vlasništvo nad tim nekretninama između Općine Vrsar i Republike Hrvatske. 
 
Vezano za tu točku Općinskom vijeću se obratio predsjednik Uprave Maistre Tomislav Popović koji je vijećnike upoznao s planom ulaganja na području Vrsara od 
2018.-2021. Planiraju ulaganje od 450 milijuna kuna. 
 
Pripojili osam naselja iz Sv. Lovreča
 
Vijećnici su prihvatili izmjene i dopune Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine koje su bile nužne zbog pripojenja novih osma naselja općini Vrsar koja su prije pripadala općini Sv. Lovreč. Odluku je vijećnicima elaborirao Hrvoje Vidović direktor firme Gregurević & Partneri koja je razradila prostorni plan i koji je 
naglasio da isti time nije pretrpio nikakve ranije utvrđene promjene u građevinskim područjima a dobio novu kvalitetu u dijelu zaštite prirode i okoliša. 
 
Vijećnici su prihvatili dopune Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, gdje je predviđeno novo radno mjesto voditelja računovodstva zbog povećanog obima posla. Prihvaćena je odluka da se aplicira na natječaj iz programa ruralnog razvoja rekonstrukcija vrtića, nabavu opreme i igrala. Općina je već pripremila opsežnu dokumentaciju za kandidiranje na ta sredstva. Ukupan iznos predviđenih ulaganja je 6,7 milijuna kuna od čega je učešće općine 1,6 milijuna kuna. 
 
Bez primjedbi prihvaćen je izvještaj o izvršenju proračuna općine za 2016. godinu. Od raspoloživih 31,2 milijuna kuna utrošeno je 23,2 milijuna, a 8 milijuna je preneseno u 2017. godinu. Prihvaćena je i odluka o davanju na korištenje javnih površina nakon javnog natječaja. 
 
Dogovor s Funtanom oko Montrakera
 
Načelnik Franko Štifanić detaljno je obrazložio podjelu i prijenos poslovnog udjela u trgovačkom društvu Montraker čiji je osnivač općina Vrsar. Naime radi se o podjeli poslovnog udjela između Vrsara i Funtane, budući da je Montraker izgradilo obje marine, a općina Vrsar je nakon izdvajanja općine Funtana dokapitalizirala Montraker u vrijednosti zemljišta od preko sedam milijuna kuna. Nakon višegodišnjih pregovora, obje su se općine usaglasile u tijeku arbitražnog postupka da taj udio bude u omjeru 82,06 posto za Vrsar i 17,94 posto za Funtanu, što u apsolutnim veličinama iznosi 14.682.000 za Vrsar a 3.200.000 za Funtanu. Vijećnici su prihvatili izmjene i nadopune strategije razvoja općine Vrsar koja je morala biti usklađena sa razvojnim projektima Županije i nacionalnom strategijom razvoja. 
 
Donijeli su i odluku o sufinanciranju izgradnje Opće bolnice Pula u iznosu od 1,447 milijuna kuna za razdoblje 2018.-2036. godine. 
 
Načelnik općine Franko Štifanić podnio je nakon toga izvješće o svom radu u drugoj polovici prošle godine. Zahvalio se svim vijećnicima, predsjedniku Vijeća, pročelniku i svim djelatnicima u općini na njihovoj pomoći i predanom radu.
 
Print Friendly, PDF & Email
Lanterna summer nights