Kreće I. faza uređenja novog dijela postojećeg groblja u Poreču

04.04.2014. 09:54; Učitavanja: 335; Početna / Obavijesti / Natječaji / Kreće I. faza uređenja novog dijela postojećeg groblja u Poreču
groblje-ulaz

Dana 31.03.2014. Usluga Poreč d.o.o. je objavila javno nadmetanje za izgradnju I. faze uređenja novog dijela postojećeg groblja u Poreču na k.č. 4788/1 k.o. Poreč. Predmetni zahvat u prostoru se odnosi na izgradnju 22 grobnice (6 grobnica sa 6 mjesta i 16 grobnica sa 3 mjesta) uz južni zid, te opločenje hodnih staza groblja.

Ovim zahvatom namjera  je povećati nedostajuće kapacitete postojećeg groblja, u smislu potražnje za grobnicama. Procijenjena vrijednost spomenutih radova je 502.000,00 HRK bez PDV-a.

Planirani početak radova predviđa se tijekom svibnja 2014., a rok za dovršetak radova je 50 dana od uvođenja izvođača u posao. Natječaj je, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (2014/S 002-0016405).

Usluga.hr

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL
Galerija S