Hoće li se u luci nadograđivati novi molovi, na Barbaranu postaviti lukobrani…

14.11.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Hoće li se u luci nadograđivati novi molovi, na Barbaranu postaviti lukobrani…
611IMG_1535m.jpg

U spomenutom Zaključku Odbor predlaže da Studija dugoročnog razvoja luke obuhvati:

– namjenu akvatorija i neposrednih kopnenih dijelova

– prometno rješenje kopnenog i pomorskog prometa

– analizu pojedinih namjena prostora

– valorizaciju povijesnih i krajobraznih aspekata luke

Sukladno tim naputcima Lučka Uprava Poreč izradila je 30.8.2005. „okvir“ Studije dugoročnog razvoja luke u kojoj se navodi dvije osnovne faze:

– Zaštita južnog dijela luke u kontaktu sa starogradskom jezgrom

– Zaštita sjevernog dijela luke koju treba sagledati u sklopu rješenja vale Peškera

Pri tome se navodi kao obavezno izradu Studije zaštite okoliša, prometne studije i studije plovnih putova, koje bi bile osnova za izradu DPU-a.

Za nastavak je potrebno

– definirati kapacitet prolaznih vezova (uzastopni godišnji trend rasta nautičara)

– definirati lokalne brodske linije (broj,rute i mjesto priveza)

– definirati međunarodne brodske linije i turističke izlete

– definirati kapacitet za turističke brodove

– definirati kapacitet marine i komunalnih vezova

– definirati opskrbu i liniju za otok sv. Nikola

– definirati carinski gat

– definirati potrebne sadržaje na kopnu ( restorane, trgovine, )

Tako bi u prvoj fazi zaštite južnog dijela lučkog akvatorija trebalo planirati slijedeće dislokacije

– premještaj carine i policije

– planiranje dislokacija veza za otok Sv. Nikola ( linija i opskrba )

– planiranje i izmještanje ribarskih brodova

– kvalitetno rješenje prolaznih vezova za sezonu

– kvalitetno rješenje pomorskog prometa unutar lučkog akvatorija

– rješenje prometnog pristupa novim sadržajima u luci

Sve to trebalo bi biti uključeno u aktivnosti Lučke uprave za 2006. godinu

Idejno rješenje možete vidjeti na priloženoj fotki.

Pitanje koje se nameće je pitanje povezanosti idejnog rješenja Lučke uprave sa THR rješenjem od prije 8 mjeseci kojeg je Grad (građani) platio u proljeće ove godine i koje ne predviđa gotovo nikakve slične zahvate u luci ili na Rivi. Jedina vidljiva točka povezanosti je zapravo molo od gradske marine prema Sv. Nikoli.

Samo posljednja rata studije THR-a koštala je 1.360.000 Kn. A zanimljivi su i zaključci izrečeni na sjednici Gradskog vijeća 7. travnja 2005. godine.

Gradsko Vijeće zaključilo je tada da:

– prihvaća Studiju korištenja prostora (sadržaja i aktivnosti) kao polazne osnove za provedbu daljnjih aktivnosti na tu temu

– zadužuje nadležna tijela u Gradu da sačine plan implementacije pojedinih dijelova Studije s određenim prioritetima pojedinih dijelova. Sukladno planu prioriteta sačiniti i prijedloge odluka o određivanju stimulativnih mjera u cilju podizanja kvalitete (sadržaji poslovnih prostora, hotela, javnih površina i dr.) radi djelotvornijeg uvođenja i implementacije prijedloga Studije

– G.V. preporučuje narednom sazivu Gradskog vijeća da u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu utvrdi stavke za realizaciju dijela Studije – gradske Rive (akvatorij i ostalo).

Ovom prilikom ćemo napomenuti da je spomenuta Studija dobila zeleno svjetlo ondašnjeg saziva Vijeća bez održane javne rasprave i prezentacije građanima iako dugoročno drastično mijenja izgled starog dijela Poreča i iako je prezentaciju zahtjevao i Mjesni odbor Joakim Rakovac.

Za one koje Studija zanima, donosimo linkove na .pdf materijle Studije:

– kazalo (31 kb)

– situacija (1,36 MB)

– plan do 2010 (2,18 MB)

– plan javnih prostora i imovine (1,94 MB)

– sažetak (512KB)

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email