NEWS

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Peškera – Pical – Špadići

grb-grada-porec
13.06.2018. 12:06; Učitavanja: 283; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Peškera – Pical – Špadići

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. i 65/17.), članka 11. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Peškera – Pical – Špadići (Sl.G, br. 13/15.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/15-01/306 i ur.broj 2167/01-09/01-17-6 od 12. lipnja 2018. godine, objavljuje se  

Ponovna javna rasprava provest će se od 21. lipnja do 5. srpnja 2018. godine.

Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 26. lipnja 2018. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati.

Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 – 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

4. Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana :

– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

– dostavom putem e-mail-a – [email protected]

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.  

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email
Half maraton 2019 S