NEWS

Usluga Poreč završila podjelu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

4 (002)
01.12.2021. 23:37; ; Početna / Gospodarstvo / Usluga Poreč završila podjelu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Usluga Poreč uspješno je provela planiranu akciju podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže za sve jedinice lokalne samouprave gdje obavlja svoju djelatnost.

Podjela je započela u svibnju kada je izvršena podjela za Općine Tar-Vabriga, Funtana, Vrsar, Sv. Lovreč, Kaštelir-Labince i Vižinadu. Završna podjela provedena je tijekom listopada i studenog za Grad Poreč i Općinu Višnjan, a koja se realizirala u reciklažnom dvorištu Poreč kao i na planiranim posebnim lokacijama  po točno utvrđenom planu za pojedina naselja, a sama podjela protekla je u ugodnoj atmosferi i bez većih gužvi. 

Ukupno je podijeljeno 31.000 selektivnih spremnika te 84.000 vrećica za staklo. 

Podjelom individualnih spremnika stvoren je uvjet za sakupljanje postojećih zelenih otoka, a čijim sakupljanjem su nestale i kritične točke koje su neodgovorni korisnici koristili za nepropisno odlaganje otpada, a time su te površine postale dostupnije građanima.

Također, korisnicima je na ovaj način omogućeno odvajanje otpada na kućnom pragu što potiče korisnike na jednostavnije i učinkovitije odvajanje otpada.

Podsjetimo se kako se radi o velikoj akciji gdje je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost počev od 2019. godine do danas Usluga Poreč uz razne organizacijske i pravne postupke osigurala individualne spremnike za korisnike sa područja općina Tar-Vabriga. Vrsar, Funtana, Vižinada, Kaštelir-Labinci i Sv. Lovreč  te zaključno Općinu Višnjan i Grad Poreč-Parenzo. Uspješnim  završetkom ove  akcije Usluga Poreč je  još jednom dokazala kako gospodari otpadom u duhu svih  propisanih  strategija  i planova gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i čije će aktivnosti  svakako doprinijeti smanjenja količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada te povećanju količina prikupljenog reciklabilnog otpada na ponos modernog i ekološki osviještenog Grada.

Usluga Poreč zahvaljuje svim korisnicima na susretljivosti i odgovornom pristupu akciji te poziva one koji nisu podigli spremnike da to učine na reciklažnom dvorištu. Sve detaljne podatke i najnovije obavijesti građani mogu naći na web stranicama Usluge Poreč www.usluga.hr

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email