NEWS

Općina Kaštelir-Labinci : “Općina se intenzivno prijavljuje na natječaje te ima detaljan plan za turističke aktivnosti”

sjednica
11.06.2022. 10:24; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Kaštelir-Labinci : “Općina se intenzivno prijavljuje na natječaje te ima detaljan plan za turističke aktivnosti”

Na sedmoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci, održanoj 31. svibnja 2022. godine, predstavljena je Linda Grebac, nova direktorica Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci koja je pritom prezentirala prijedlog aktivnosti za buduće četiri godine. Ujedno, jedna od tema sjednice bile su i aktivnosti u suradnji s Istarskom županijom te natječaji na koje je Općina aplicirala.

Što se tiče aktivnosti u suradnji s Istarskom županijom, Općina je potpisala pismo namjere za ostvarivanje suradnje na realizaciji Projekta rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno. Povezani jedinstvenim zajedničkim interesom i namjerom suradnje u realizaciji projekta, župan Istarske županije, kao i svi gradonačelnici, gradonačelnica, te načelnici/e istarskih gradova i općina, preuzimaju obvezu da će u razdoblju od 2022. do 2034. godine sufinancirati kreditne obveze za rekonstrukciju Odjela dječje rehabilitacije.

Općina se prijavila i na više natječaja, a među njima je javni poziv za poticanje ravoja pametnih i održivih rješenja i usluga Fonda za zaštitu okoliša. Preko projekta iz područja digitalne javne uprave, Općina je dobila odluku o sufinanciranju u iznosu od 40 posto za projekte implemetacije Web Gis programskog rješenja za vođenje baze komunalne infrastrukture, komunalne naknade i prostorno planske dokumentacije. Ukupna vrijednost projekata je 168.000 kuna, od čega će Fond refundirati 40 posto.

Također, odrađene su i prijave na natječaje LAG podmjera 7.4., opremanje sale društvenog doma u Kašteliru, s vrijednošću projekta od 300.000 kuna, i onaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za opremanje dječjih vrtića. Ova prijava odnosi se na izgradnju vrtića u Labincima.

Među važnim odlukama svakako se ističe ona o sufinanciranju ovogodišnjeg ljetnog kampa učenika na području Općine Kaštelir-Labinci. Ljetni kamp namijenjen je učenicima osnovne škole, u cilju organiziranog provođenja vremena učenika za vrijeme ljetnih praznika. Troškove ljetnog kampa snose roditelji, odnosno, skrbnici, a Općina Kaštelir-Labinci sufinancirat će boravak u kampu s 500 kuna po djetetu za prvu smjenu. Polazi li dijete više smjena, učešće Općine Kaštelir-Labinci u daljnjim smjenama bit će polovina iznosa učešća prve smjene.

Tijekom sjednice usvojen je i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu, a prema izvještaju ukupni ostvareni prihodi i primici Općine u prošloj godini iznosili su 8.410.485,35 kuna, dok su rashodi i izdaci iznosili 7.723.694,33 kn. Višak sredstava iz 2021. godine zbrojen s viškom sredstava iz ranijih godina iznosi ukupno 1.384.467,19 kuna, raspoloživ je te će biti raspoređen na sljedeće proračunske godine.

Nadalje, donesena je i odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Kaštelir-Labinci za 2022. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. Prema odluci, u općinskom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 15.000,00 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću u trenutku njegovog konstituiranja. Stoga će, sukladno tomu, Istarski demokratski sabor – IDS dobiti 10.161 kunu, a Kandidacijska lista grupe birača Marko Knezoci 4.839 kuna

Uz sve navedeno, usvojena je i odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Kaštelir-labinci te je utvrđen prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Kaštelir-Labinci. Pravni temelje ovog Etičkog kodeksa su  Zakon o sprječavanju sukoba interesa i Statut Općine Kaštelir-Labinci, i njime se uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email