NEWS

Od ponedjeljka, 29. siječnja izložba radova Lorisa Perkavca “Il mio mare” u Zajednici Talijana Poreč

27.01.2024. 10:53; ; Početna / Kultura / Od ponedjeljka, 29. siječnja izložba radova Lorisa Perkavca “Il mio mare” u Zajednici Talijana Poreč
420497281_693963122725159_504545884768693301_n

Loris, čovjek mora

More i Poreč, ribolov i Mediteran, ovo je umjetnost samouka umjetnika Lorisa Perkavca (1951. -) koji živi i radi u svom rodnom gradu Poreču.
Čovjek mora od vrha do pete, Perkavac je otkrio umjetnost u ovom tisućljeću, u stvari, od 2000. godine kada se otvara umjetnosti, sebi svojstvenoj domaćoj mediteranskoj toplini, što se očituje u komadićima drveta, u školjkama i u ostalom mozaiku raznovrsnoga materijala nađenoga na plažama.
Oči svete Lucije, na primjer, oblutci nježno oblikovani od valova ili komadići staklenih flaša, nagrizeni solju nakon duga boravka u moru.

Radovi Lorisa Perkavca odlikuju se izrazitom kompozicijskom ravnotežom, osjećajem za sklad boja, kao i posebnim talentom za fokusiranje pažnje na svakodnevnicu. „Kroz vrednovanje onoga što je izgubljeno, odbačeno, a kasnije preoblikovano rukom prirode, sposobne Lorisove ruke ponovno su sve sklopile u originalne morske motive ”, piše slikar i likovni kritičar Luka Stojnić.
Od 2000. godine Loris Perkavac je član Hrvatske udruge umjetnika, sa sjedištem u Puli. Imao je nekoliko samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Otvorenje izložbe je u ponedjejak, 29. siječnja 2024. u 17 sati i trajati će do 10. veljače  


Loris, l’ Uomo del mare

Uomo di mare, dalla superficie ai fondali, Loris Perkavac scopre l’ arte da questo millennio. “E’ dal 2000 infatti che Perkavac si apre all’ arte, a quel calore mediterraneo tutto suo, di casa, che è riflesso dai ciocchi, dalle conchiglie, dalle tessere trovate sulle spiagge. Gli occhi di Santa Lucia, ad esempio, sassolini lievemente levigati dalle onde, o i pezzettini del vetro di bottiglia, consumati dagli anni di permanenza in mare. Nelle opere di Loris si distinguono uno spiccato equilibrio compositivo, l’ intelligenza nell’ abbinamento dei colori e il particolare ingegno nel fissare la attenzione sul quotidiano. Rivalutando ciò che è andato perso, quello che è stato gettato ed in seguito modellato dalla natura, ricomposto in inediti motivi marini, grazie alle abili mani di Loris” scrive il pittore accademico e critico d’ arte Luka Stojnić.

Loris Perkavac (1951) che vive e opera a Parenzo, di lingua e nazionalità italiane, oltre ad essere socio ed attivista della Comunità degli Italiani di Parenzo è uno dei componenti attivi dell’associazione degli artisti istriani di Pola (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Pula) dal Duemila e al suo attivo annovera una decina di allestimenti personali e collettivi sia in Croazia che all’ estero.

La mostra rimane aperta fino a sabato, 10. febraio 2024.

Print Friendly, PDF & Email