Očitovanje iz Usluge Poreč na današnju press konferenciju porečkog SDP-a “Nezakoniti obračun cijene usluge zbrinjavanja otpada građanima Poreča”

Usluga Poreč
05.06.2020. 16:57; ; Početna / Politika / Očitovanje iz Usluge Poreč na današnju press konferenciju porečkog SDP-a “Nezakoniti obračun cijene usluge zbrinjavanja otpada građanima Poreča”

Iz Usluge Poreč dobili smo danas promptno pojašnjenje / rekaciju na danas održanu pressicu porečkog SDPa, a na temu “Nezakoniti obračun cijene usluge zbrinjavanja otpada građanima Poreča”. Očitovanje Usluge prenosimo u cjelosti:

Ovim putem želimo obavijestiti javnost o informacijama koje su iznesene danas na konferenciji za medije održanoj u prostorijama SDP-a, a koju su organizirali predstavnici Gradske organizacije SDP-a Poreč. Tijekom konferencije iznesene su netočne informacije kojima se svjesno dezinformira javnost, a koje mi ovim putem želimo razjasniti.

Mišljenje ministarstva dano je na Odluku o načinu pružanja javne usluge temeljem predstavke korisnika usluge iz kategorije Vikendaš, a koji uslugu plaćaju samo 6 mjeseci u godini koristeći volumen spremnika od 120 l uz mogućnost odabira i većeg volumena. Za ostale kategorije korisnika u cjeniku naših usluga zadane su samo smjernice za odabir spremnika odnosno korisnik sam, prema vlastitim potrebama odabire veličinu spremnika. Usluga Poreč, kao davatelj usluge ne propisuju obvezu niti nameće korisnicima naših usluga korištenje spremnika određene veličine i svojstva niti su vezane uz površinu objekta, broj ležajeva ili broj članova kućanstva već isto ovisi isključivo o odabiru korisnika.

Također želimo naglasiti da odredbe Odluke jasno navode koje troškove sadržava cijena obvezne  minimalne javne usluge, te da je Usluga Poreč, kao davatelj usluge na temelju tih smjernica definirala važeći cjenik. Niti jedna odredba Zakona ili Uredbe ne sadrži obvezu jedinica lokalne samouprave da cijenu obvezne minimalne javne usluge definira u točnom iznosu, a što je pak jasno i nedvojbeno propisano u Izmjeni i dopuni Uredbe.  Ističemo također, da Izmjena i dopuna Uredbe osim definiranja cijene obvezne minimalne javne usluge u točnom iznosu propisuje i obvezu da ista treba biti jednaka za sve korisnike usluge razvrstane u pojedinu kategoriju, a što bi kod naših korisnika između ostalog  značilo da jedna hotelska kuća sa nekoliko hotela, kampova i apartmana plaća istu cijenu kao i jedan privatni iznajmljivač sa jednim ili nekoliko ležajeva.

Podsjećamo da je upravo protiv Izmjene i dopune Uredbe  od strane Grada Poreča te ostalih gradova i općina u Istri kao i svih komunalnih poduzeća, podnijet prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sa Zakonom temeljem kojeg prijedloga je Ustavni sud RH donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom ali i obustava svih daljnjih radnji koji se temelje na Izmjeni i dopuni Uredbe.

Budući da je u Mišljenju ukazano da Zakon ne prepoznaje kategoriju povremenog korištenja nekretnine, a što se u cjeniku Usluge Poreč odnosi na kategoriju Vikendaši, izmjenom te odredbe, a prema željama govornika na današnjoj konferenciji za medije, u cjeniku svi korisnici iz navedene kategorije plaćali bi javnu uslugu kroz cijelu godinu, a ne kao do sada isključivo 6 mjeseci.

Usluga Poreč d.o.o.

> vezani članak: Gradski SDP o obračunu cijene zbrinjavanja otpada u Poreču

prilog: Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 07.05.o.g.

Print Friendly, PDF & Email