NEWS
Best of Poreč

Gradski SDP o obračunu cijene zbrinjavanja otpada u Poreču

Gašparac, Kosić
05.06.2020. 12:55; ; Početna / Politika / Gradski SDP o obračunu cijene zbrinjavanja otpada u Poreču

Gradska organizacija SDP-a Poreč održala je danas, 5. lipnja konferenciju za medije  na temu  Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike:  NEZAKONIT OBRAČUN CIJENE USLUGE  ZBRINJAVANJA OTPADA GRAĐANIMA POREČA.

Priopćenje za medije prenosimo u cjelosti:

Grad Poreč, odnosno Usluga Poreč je teško oštetio(la) građane i male poduzetnike kod naplate usluge odvoza smeća jer je nezakonito, što sada potvrđuje Ministarstvo, odredio višu cijenu i dodatno opteretio sa visokim cijenama građane i male poduzetnike sa troškovima odvoza smeća mimo zakona.

Tražimo sazivanje hitne tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Porečča-Parenzo !

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je, na osnovu dvije predstavke naših sugrađana upućene Tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u kojoj su se žalili na visinu i način obračuna cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, 07. svibnja 2020 godine Gradu Poreču-Parenzo dostavila Mišljenje u kojem zaključuje

  • da davatelj usluge (Usluga d.o.o.) ne obračunava cijenu javne usluge sukladno člancima 33. stavaka 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
  • da je Odluka GV-a o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Poreča-Parenzo protivna članku 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, jer ne sadrži odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge (OMJU)

U ovom Mišljenju Ministarstva želimo još istaknuti sljedeće dijelove:

  1. da su fiksni dio cijene (OMJU – obavezna minimalna javna usluga) svi vlasnici/korisnici nekretnine dužni snositi u jednakom (fiksnom) iznosu – neovisno o broju ukućana ili kreveta ili volumena zaduženog spremnika – što u porečkom slučaju nije tako jer fiksni dio cijene iznosi cca 50% cijene zaduženog volumena spremnika,
  2. da JLS Odlukom GV-a propiše standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada tako da spremnik bude primjeren potrebi pojedinog korisnika – što u porečkom slučaju nije tako jer je Usluga d.o.o. građane zadužila volumenima spremnika koji višestruko premašuju potrebe korisnika, te im automatski i višestruko povećala cijenu usluge koju realno ne koriste,
  3. da je porečko Gradsko vijeće Odlukom trebalo odrediti ili učiniti odredivom fiksni dio cijene (OMJU) – što Odlukom GV-a nije određeno, nego je to prepušteno na volju davatelju usluge (Usluga d.o.o.).Time su vijećnici, kao izabrani predstavnici građana u GV-u, onemogućeni da na bilo koji način utječu na cijenu usluge, što nije u skladu sa Zakonom.

Podsjećamo građanke i građane Poreča da je SDP Poreča u posljednje dvije godine preko nastupa našeg vijećnika Gorana Gašparca u GV-u i dvije konferencije za novinare na temu novog načina prikupljanja i zbrinjavanja otpada, od porečke gradske vlasti (između ostalog) tražio sljedeće:

  • još u srpnju 2018 godine, prije stupanja na snagu novog cjenika, tražili smo sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća koje nije imalo priliku raspravljati o novom cjeniku usluga prikupljanja otpada, jer smo očekivali da će eskalirati bunt građana nakon prvih uvećanih računa za odvoz smeća. Danas smo svjedoci da se taj bunt građana svakodnevno događa na – smećem zatrpanim – ulicama grada, šumskim puteljcima i šumarcima. Gradonačelnika Peršurića će naši građani zapamtiti po tome što je grad Poreč od grada okupanog cvijećem pretvorio u grad zatrpan smećem.
  • tražili smo revidiranje cjelokupnog novog cjenika usluge zbrinjavanja otpada, kao i broja odvoza,
  • tražili smo da se smanje volumeni spremnika za umirovljenike, te za samačka i dvočlana domaćinstva, kojima se cijena usluge povećala i do 4 puta,
  • tražili smo preispitivanje strukture cijene koju sačinjavaju fiksni i varijabilni dijelovi, te ju usporedili s računima za vodu i struju gdje fiksni dio iznosi do 25 posto cijene, a kod novog cjenika Usluge d.o.o. fiksni dio cijene iznosi više od 50 posto od ukupnog iznosa.
  • tražili smo da se građane i male obrtnike i poduzetnike zadužuje s manjim spremnicima primjerenim njihovim potrebama, a da sami zatraže veći ako im je potreban. Princip Usluge d.o.o. je bio upravo suprotan – zaduživali su s višestruko većim spremnicima od realnih potreba, što se automatizmom odrazilo i na povećanje računa više od potrebnog.

Mišljenje Ministarstva potvrđuje da je SDP Poreča u svim zahtjevima i primjedbama bio u pravu, kao i kada smo govorili da je IDS-ova vlast uspostavi novog sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpadom pristupila šlampavo, nekompetentno i na štetu građana. Kao i u mnogočemu drugome u svojoj 30-godišnjoj vladavini Istrom.

Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike dostavljamo u prilogu.

 

Gradska organizacija

SDP-a Poreč-Parenzo

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani