NEWS

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2020. godini

gradporec-logo
20.10.2020. 08:47; ; Početna / Gospodarstvo / Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2020. godini

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 9/20), Grad Poreč-Parenzo objavljuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2020. godini Potpore se dodjeljuju kroz sedam mjera:

1. potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,

2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,

3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,

4. sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenje inovacija u proizvodnju,

5. subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,

6. potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja i

7. subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine.

Prihvatljivi korisnici potpora ovog Programa mogu biti   obrti i  trgovačka  društva   (mala i srednja)   koji posluju  i  i maju  registrirano  sjedište  na  području  Grada  Poreča -Parenzo izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Poreč-Parenzo osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Iznimno, za potpore iz članka 6. ovog Programa korisnici potpore mogu biti slobodna zanimanja.

Potpore  se  ne  odnose  na  pravne  i  fizičke  osobe  (trgovačka  društva,  obrte  i  obiteljska poljoprivredna gospodarstva) čija je osnovna djelatnost trgovina, ugostiteljstvo i poljoprivreda.

Korisnik  potpore  mora  imati   najmanje  1  zaposlenog  na   neodređeno  vrijeme  ,  uključujući vlasnika/cu.

Za više informacija o javnom pozivu slobodno se obratite u Grad Poreč-Parenzo; Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo i EU fondove, kontakt: 052/451-099.

U nastavku se nalazi cijeli tekst poziva, te svi potrebni obrasci.

Print Friendly, PDF & Email