NEWS

Izgradnja dijela javne rasvjete od Vile Arlen do Vrvari

04.05.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Izgradnja dijela javne rasvjete od Vile Arlen do Vrvari

Time će se pridonijeti prvenstveno sigurnosti svih sudionika u prometu, kako za građane Grada Poreča, tako i za brojne turiste koji dolaze i odlaze tom dionicom tijekom ljetne turističke sezone. Na predmetnom području izgraditi će se postrojenje JR u dužini od 780 m, te će se postaviti ukupno 26 komada rasvjetnih stupova istoga standarda kao i postojeća JR na predmetnoj prometnici. Projektnu dokumentaciju izradilo je poduzeće "ESP" d.o.o. Rijeka, krajem 2006. godine.

Sva ugrađena oprema u potpunosti je usklađena sa Evropskim normama koje se odnose na ekološko svijetlosno zagađenje, kao i u dosadašnjem tijeku građenja postrojenja JR.

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Poreča za 2007. godinu. Vrijednost radova sa uključenim PDV-om iznose 449.350,33 kune.

Izvoditelj je "Elma-as" obrt za elektroinstalacije iz Sv.Lovreča, a voditelj projekta je Upravni odjela za komunalni sustava Grada Poreča.

Ured Grada Poreča

Print Friendly, PDF & Email