NEWS
Laguna Ironman 800

Za srijedu, 14. svibnja sazvana zajednička sjednica Odbora za gospodarstvo, turizam i manifestacije Grada Poreča

sezona_011
09.05.2014. 18:41; ; Početna / Politika / Za srijedu, 14. svibnja sazvana zajednička sjednica Odbora za gospodarstvo, turizam i manifestacije Grada Poreča

Nakon sastanka sa predsjednicima uprava velikih turističkih poduzeća, gradonačelnik je zatražio za 14.05.2014. sazivanje ZAJEDNIČKE SJEDNICE ODBORA za gospodarstvo, turizam i manifestacije.  

Dnevni red je sljedeći:

1. Produženje turističke sezone u Poreču

2. Podrška razvoju malog gospodarstva

3. Razno

Nezavisna lista Rodoljuba Kosića zalaže se za KONCEPT CJELOGODIŠNJEG (MAKSIMALNOG) POSLOVANJA u svim turističkim objektima koji imaju za to mogućnosti:

  • Grad treba sačiniti poseban program za dugoročni razvoj cjelogodišnjeg poslovanja u čemu će on sam i njegove institucije biti dobar, a ne loš primjer cjelogodišnjeg poslovanja (muzej, galerije u starome gradu, događanja u starome gradu i na rivi, mjere poticaja za poduzetnike u starome gradu i sl.)
  • razvijanje novih programa (sport, kongresi, gosti treće dobi i sl.) baziranih na svim resursima koje grad ima
  • kroz suradnju sa putničkim agencijama nalaženje novih marketinških kanala koji mogu popunjavati kapacitete u vansezonskim mjesecima
  • osmišljavanje programa i provođenje aktivnosti za maksimalno korištenje sportskih resursa (prvenstveno dvorane Žatika) grada Poreča i velikih turističkih poduzeća
  • osmišljavanje koncepta Poreč – Grad Hotel (Albergo diffuso)
  • projekt revitalizacije starogradske jezgre
  • uključivanje u programe EU koji podržavaju cjelogodišnje poslovanje

Posao neće biti ni lak – ni brz. Aktivnosti moraju biti trajne i dugoročne i u njih se treba uključiti što širi krug zainteresiranih subjekata.

Print Friendly, PDF & Email