NEWS

Novi projekt Instituta za poljoprivredu i turizam – WASTEREDUCE

IMG-20240419-WA0004
26.04.2024. 22:15; ; Početna / Gospodarstvo / Novi projekt Instituta za poljoprivredu i turizam – WASTEREDUCE

Institut za poljoprivredu i turizam je na raspisanom natječaju 2023. godine na programu prekogranične suradnje u okviru Europske teritorijalne suradnje INTERREG VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027., dobio projekt kao vodeći partner. 

Dana 19.04.2024. godine, održan je kick-off meeting projekta WASTEREDUCE. Sastanak je održan u Domu obrtnika u Poreču, u organizaciji  Instituta za poljoprivredu i turizam, vodećeg projektnog partnera, s kojim je službeno započelo vođenje projekta od strane projektnog tima dr.sc. Barbare Sladonja. Kao predstavnici Instituta, sastanku su prisustvovali dr.sc. Igor Lukić (pomoćnik ravnatelja Instituta za poljoprivredu i turizam), dr.sc. Barbara Sladonja (voditeljica projekta) te suradnici na projektu, dr.sc. Danijela Poljuha, Marija Pičuljan, mag.oec., Mirela Uzelac Božac, mag.oecol., mr.sc. Ninoslav Luk i Martina Begić, mag.oec. Kao predstavnica Zajedničkog tajništva Interreg – Italy Croatia, ujedno i WASTEREDUCE projektni menadžer, sastanku je prisustvovala i Helena Brčić.

Sastanku su prisustvovali svi projektni partneri: Institut za poljoprivredu i turizam – IPTPO (Hrvatska) – vodeći projektni partner, Istarska županija – IŽ (Hrvatska), Javna ustanova Natura Histrica – Natura Histrica (Hrvatska), Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – SUNCE (Hrvatska), University of Trieste – UNITS (Italija), Etra Spa – ETRA (Italija), ETIFOR Srl Società Benefit – ETIFOR (Italija), Regional Agency for Environmental Protection and Prevention of Veneto – ARPAV (Italija).

Sastanak je poslužio kako bi se projektni partneri dogovorili oko budućih projektnih zadataka. Marija Pičuljan, mag.oec., projektnim partnerima je predstavila plan upravljanja projektom te dala pregled ukupno tri radna paketa s naglaskom na raspodjelu odgovornosti svih partnera na aktivnostima predviđenim u sklopu svih radnih paketa te predstavila strategiju za njihovo izvršenje, dok je Martina Begić, mag.oec., hrvatskim partnerima predstavila proces izvještavanja u sklopu projekta. Predstavnici Sveučilišta u Trstu (UNITS), voditelji prvog radnog paketa, iznijeli su detaljan plan na koji način će projektno partnerstvo izvršiti aktivnosti u sklopu prvog radnog paketa uz detaljnu raspodjelu odgovornosti svakog pojedinog partnera u tom procesu te su predstavili proces izvještavanja namijenjen talijanskim partnerima. Na sastanku je osnovan upravljački odbor čija je zadaća pružati podršku implementaciji projekta s upravljačke razine a koji se sastoji od osam članova – jednog predstavnika svakog projektnog partnera.


Naziv projekta: Integrated waste reduction strategies and solutions in protected and Natura 2000 areas

AKRONIM: WASTEREDUCE

Trajanje projekta: 30 mjeseci, od 1. veljače 2024. do 30. srpnja 2026. godine

Vodeći partner na projektu: Institut za poljoprivredu i turizam – IPTPO  (Hrvatska)

Voditeljica projekta u Institutu: dr.sc. Barbara Sladonja

Program: Interreg Italy – Croatia

O PROJEKTU:

Prioritet 2: Green and resilient shared environment

Specifični cilj 2.2: Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution

Ukupni budžet projekta: 1.657.742, od toga je 1.326.193,78 eura iz ERDF fonda (80 %)

Ukupni budžet IPTPO-a: 246.984,68 eura, od toga je 197.587,74 eura iz ERDF fonda (80 %)

Kratak opis projekta:

Opći cilj projekta WASTEREDUCE je poboljšati upravljanje otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima, korištenjem krajobraznog pristupa za praćenje, sprječavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada. Naglasak je na poboljšanim strategijama upravljanja otpadom i inovativnim rješenjima (npr. digitalna rješenja) koja podupiru upravljanje otpadom i cirkularnost. Očekivane promjene koje će projekt polučiti, bit će poboljšanje politike i prakse upravljanja otpadom, podizanje svijesti i promjena ljudskog ponašanja prema otpadu, smanjenje troškova upravljanja otpadom i poboljšanje prekogranične, nacionalne, regionalne i lokalne suradnje (javni i privatni sektor).

Projektni partneri su:

 • Institut za poljoprivredu i turizam – IPTPO (Hrvatska) – vodeći projektni partner
 • Istarska županija – IŽ (Hrvatska)
 • Javna ustanova Natura Histrica – Natura Histrica (Hrvatska)
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – SUNCE (Hrvatska)
 • University of Trieste – UNITS (Italija)
 • Etra Spa – ETRA (Italija)
 • ETIFOR Srl Società Benefit – ETIFOR (Italija)
 • Regional Agency for Environmental Protection and Prevention of Veneto – ARPAV (Italija)

 

Projekt okuplja 1 pridruženog partnera iz Hrvatske, Javnu ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije – Natura Jadera.

Suradnici na projektu u Institutu:

 • dr.sc. Barbara Sladonja – voditeljica projekta
 • Marija Pičuljan, mag.oec.
 • dr.sc. Danijela Poljuha
 • mr.sc. Ninoslav Luk
 • Mirela Uzelac Božac, mag.oecl.
 • Martina Begić mag. oec.

 

ZAJEDNIČKI IZAZOV PROGRAMSKOG PODRUČJA

WASTEREDUCE je prvi Interreg Italy-Croatia projekt koji podupire EU i lokalne politike i prakse zaštite okoliša vezane uz upravljanje otpadom u zaštićenim i Natura 2000. Prekogranični izazov je smanjenje utjecaja otpada na zelene i plave površine i poboljšanje gospodarenja otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Naglasak je na vodenim i obalnim područjima, posebno ranjivim područjima zahvaćenim antropogenim otpadom. WASTEREDUCE okuplja osam ključnih javnih i privatnih partnera iz Italije i Hrvatske. Uz njihovo znanje, iskustvo i prijenos znanja o ovoj temi, partnerstvo će funkcionirati u sinergiji te se boriti protiv onečišćenja, odnosno smanjiti utjecaj otpada na okoliš zaštićenih i Natura 2000 područja te, posredno, očuvati njihove ekosustave.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA I OČEKIVANE PROMJENE KOJE ĆE PROJEKT POLUČITI

Projekt ima za cilj poboljšati upravljanje otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima, provedbom konkretnih i zajedničkih akcija za rješavanje fenomena otpada različitim metodama intervencije. U tu svrhu, projekt će implementirati konkretne radnje za praćenje, sprječavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada. Očekivana promjena uključuje a) poboljšanje postojećih politika i praksi upravljanja otpadom, b) podizanje svijesti i promjenu ponašanja posjetitelja i drugih dionika, c) smanjenje ekoloških, društveno-ekonomskih troškova upravljanja otpadom i povezanih utjecaja, d) poboljšanje suradnja između dionika na prekograničnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u području upravljanja otpadom.

 

REZULTATI I NJIHOVI KORISNICI

Glavni rezultati bit će:

 1. a) zajednička izvješća, politike, strategije i rješenja za praćenje, sprječavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada u zaštićenim i Natura 2000 područjima
 2. b) pilot-zaštićena područja i područja Natura 2000 s implementiranim WASTEREDUCE pristupom sprječavanju i smanjenju otpada
 3. c) participativno upravljanje otpadom i aktivnosti podizanja svijesti/izgradnje kapaciteta

Projekt će se izravno ili neizravno baviti potrebama širokog spektra ciljnih skupina na prekograničnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (tijela javne vlasti, sektorske agencije, poduzeća osim malih i srednjih poduzeća, visokoškolske i istraživačke organizacije, interesne skupine uključujući nevladine organizacije, širu javnost). Krajnji korisnici projekta su ustanove koje upravljaju i djeluju u zaštićenim i Natura 2000 područjima te posjetitelji.

 

WASTEREDUCE PRISTUP

Projekt će razviti, testirati i implementirati novi, integrirani participativni i holistički pristup WASTEREDUCE na razini krajolika, prilagođen specifičnostima zaštićenih i Natura 2000 područja kako bi minimizirao štetne učinke otpada s posebnim naglaskom na rijeke i obalna područja. Pristup će slijediti hijerarhiju ublažavanja utjecaja, djelujući na četiri razine kako bi se postiglo integrirano upravljanje otpadom: mjerenje, izbjegavanje/sprečavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada. Četiri razine će integrirati upravljanje, socio-ekonomske, tehnološke i kulturne domene kako bi se postigli očekivani rezultati.

 

PREKOGRANIČNI PRISTUP

Italija i Hrvatska dijele Jadransko more, ali i izazove/probleme poput njegovog onečišćenja. Zbog sve većeg broja posjetitelja, otpad u zaštićenim i Natura 2000 područjima, nekontrolirano se akumulira na kopnu i dovodi prvenstveno do onečišćenja okoliša tih područja (zelenih površina). Nadalje, otpad (npr. nošen rijekom i nastao u okviru obalnog turizma) često odlazi u Jadransko more, ozbiljno ugrožavajući vodeni okoliš (plava područja).

Ovaj problem je jedan od najznačajnijih ekoloških problema s prekograničnim utjecajem, te postoji potreba za zajedničkim upravljanjem otpadom. Prekogranična suradnja ključna je u procesu smanjenja otpada u zajedničkom području, odnosno, Jadranskom moru, dok mjere kojima će se navedeno postići, moraju biti prekogranično koordinirane kako bi se izbjegli jednostrani pristupi koji nisu učinkoviti i mogu potencijalno ugroziti drugu stranu

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email