NEWS
Ljekarna

Bespovratnim sredstvima iz EU Fondova Usluga Poreč nabavila novo vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

4
31.08.2021. 08:50; ; Početna / Gospodarstvo / Bespovratnim sredstvima iz EU Fondova Usluga Poreč nabavila novo vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

U nazočnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Siniše Kukića i direktora komunalnog poduzeća Usluga Poreč, Milana Lakovića izvršena je jučer službena primopredaja novog komunalnog vozila, čija je nabava realizirana bespovratnim sredstvima koja se dodjeljuju za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Vrijednost Projekta je 1.498.585,80 kuna kojim je nabavljeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje  papira i kartonske ambalaže, odnosno plastične i staklene ambalaže, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta te povećanja količine odvojeno sakupljenih  sastavnica otpada.

Usluga Poreč od 2014. godine kontinuirano radi na implementaciji sustava održivog gospodarenja otpadom odnosno na stvaranju cjelokupne potrebne infrastrukture i nabavi potrebne opreme.

Nabavljena je komunalna oprema za individualno sakupljanje miješanog komunalnog otpada, a koja je podijeljena korisnicima tijekom 2018. i 2019. godine. Ukupno je podijeljeno više od 13.500 spremnika.

Na području grada Poreča kao i u općini Tar- Vabriga i Vrsar postavljen je 51 set podzemnih ili polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad, papir, plastičnu i staklenu ambalažu.

U realizaciji važnih ciljeva i projekata ključna je bila učinkovita i pozitivna suradnja sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te su tako do sada zajednički sufinancirani i odrađeni različiti projekti.

Jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata realiziran je već 2014.g. kada je izgrađena prva pretovarna stanica u Republici Hrvatskoj za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada. Već sljedeće godine  realiziran je novi projekt a radi se o energetskoj obnovi upravne zgrade Društva.

Tijekom 2018.g. izgrađeno je i stavljeno u funkciju reciklažno dvorište u sklopu Građevine za gospodarenje otpadom Košambra.

Otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun sredinom 2018.g. miješani komunalni otpad prestao se odlagati na odlagalištu Košambra, te je 2019.g. započela priprema za sanaciju odlagališta, koja je i završena sredinom 2020.g.

Tijekom ove godine započela je i podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, odnosno korisnicima je na kućnom pragu omogućeno odvajanje papira, plastične i staklene ambalaže. U narednom periodu predstoji još podjela istih u Poreču i Višnjanu. Ukupno je cijelim projektom nabavljeno 28.400 spremnika.

Kako bi korisnici bili informirani i educirani o svemu vezanom za pravilno gospodarenje otpadom tijekom 2019. i 2020.g. u svim općinama i gradu Poreču proveden je i projekt izobrazno – informativnih aktivnosti, a kojim su obuhvaćeni svi korisnici, od onih najmlađih vrtićkih skupina pa do najstarijih. Organizirane su tribine, predstave, natjecanja, podijeljene su brošure, letci i drugi materijali, a sve s ciljem očuvanja okoliša. Edukacija je nastavljena i ove godine, promotivnom akcijom smanjenja korištenja plastike podjelom staklenih boca, kao i podjelom slikovnica najmlađima.

Usluga Poreč, sve svoje akcije uredno objavljuje na svojim službenim stranicama i sa građanima održava otvorenu komunikaciju sa željom da zajedno djeluju u svim većim i manjim ekološkim projektima.

Usluga Poreč d.o.o.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email