NEWS

Javni poziv roditeljima djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa predškole (djeca rođena do 31.ožujka 2014. godine)

42617
10.09.2019. 10:21; Učitavanja: 80; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javni poziv roditeljima djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa predškole (djeca rođena do 31.ožujka 2014. godine)

Dječji vrtić Radost obavještava roditelje da će se u pedagoškoj 2019./2020. godini provoditi obvezni program predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja jesu polaznici dječjih vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija, te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program predškole traje minimalno 250 sati godišnje. Za djecu koja nisu polaznici dječjih vrtića program će se provoditi i u Dječjem vrtiću „Radost“ Poreč-Parenzo u vremenskom razdoblju od 1.10.2019. do 30.5.2020. godine.

Radi utvrđivanja točnog broja djece koja će biti uključena u ovaj program i organiziranja provođenja programa u Dječjem vrtiću „Radost“, pozivaju se roditelji djece rođene  do 31.ožujka 2014. godine,  odnosno koja će do 31. ožujka 2020. godine navršiti 6 godina života, da se jave u Tajništvo Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč, Rade Končara 7, radnim danima od 9 do 11 sati, u vremenskom razdoblju od 10. do 18. rujna 2019. godine.

Uz zahtjev za upis dužni su priložiti niže navedene dokumente, a zahtjev mogu podignuti u tajništvu vrtića ili na Internet stranici vrtića: http://www.vrtic-radost-porec.hr/

  • – presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (original na uvid);
  • – dokaz o prebivalištu za dijete i roditelje (presliku osobnih iskaznica ili potvrdu o prebivalištu);
  • – potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa djeteta u vrtić, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtijeva,
  • – obrazac privole za obradu osobnih podataka.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email