NEWS

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 30. studenog

Gradska palaca
28.11.2023. 13:20; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 30. studenog

Dvadeset i druga sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u četvrtak, 30. studenog 2023. godine, s početkom u 18,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 20. i 21. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

3. Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu – I. čitanje 
4. Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2024. godinu u:
– predškolskom odgoju i obrazovanju,
– obrazovanju,
– kulturi,
– sportu i rekreaciji,
– zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i
– socijalnoj skrbi
– I. čitanje

5. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu – I. čitanje 

6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu – I. čitanje

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo u razdoblju srpanj-rujan 2023. godinu 

8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Osnovne škole Finida za 2022. godinu

9. Odluka o porezima Grada Poreča-Parenzo 

10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o dopuni djelatnosti POU Poreč 

11. Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Poreča-Parenzo 

13. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo 

14. Odluka o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 

15. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo 

Dodatni materijali

Print Friendly, PDF & Email