NEWS

U četvrtak, 14. prosinca, 15. sjednica Gradskog vijeća

11.12.2006. 00:00; Učitavanja: 35; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U četvrtak, 14. prosinca, 15. sjednica Gradskog vijeća
224grad_grb.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku i početku mandata članovima Gradskog vijeća

3. Polaganje svečane prisege novih članova Gradskog vijeća

4. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

5. Informacija o stanju zaštite i spašavanja, te donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Poreča za 2007. godinu

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča za 2006. godinu

7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2006. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

9. Prijedlozi Izmjena i dopuna programa javnih potreba za Grad Poreč u 2006.godini u:

– kulturi

– tehničkoj kulturi

– športu

10. Konačni Prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2007. godinu

11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

13. Prijedlozi programa javnih potreba za Grad Poreč u 2007. godini u:

-kulturi

-tehničkoj kulturi

-športu

14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča za 2007. godinu

15. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Poreča za 2007. – 2009. godine

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Poreča

17. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Poreča

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju jamstva Grada Poreča Pučkom otvorenom učilištu Poreč za rekonstrukciju Kazališta

Print Friendly, PDF & Email
MAX opće  S