Novi članovi Nadzornog odbora društva Usluga Poreč d.o.o.

UP logo_horizontalni
10.08.2017. 11:30; Učitavanja: 860; Početna / Gospodarstvo / Novi članovi Nadzornog odbora društva Usluga Poreč d.o.o.

Dana 09. kolovoza 2017. održana je sjednica Skupštine društva Usluga Poreč d.o.o., na kojoj je donesena Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva gđe. Sanje Oplanić i g. Kristijana Žužića te Odluka o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva g. Eugena Stanissa i g. Ronalda Žužića.

Novoimenovanim članovima mandat traje do 06.06.2020. godine.

Dosadašnja predsjednica Nadzornog odbora gđa. Sanja Oplanić podnijela je ostavku zbog stupanja na dužnost zamjenice Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, dok je g. Kristijan Žužić ostavku podnio iz osobnih razloga.

Sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva članovi Nadzornog odbora su na današnjoj 7. Sjednici jednoglasno za predsjednika NO Usluge Poreč d.o.o. izabrali g. Ronalda Žužića.

Slijedom provedenog postupka razrješenja i imenovanja novih članova, Nadzorni odbor Društva od danas čine:

  • Ronald Žužić, Poreč, Motovunska 7 – predsjednik Nadzornog odbora
  • Gerometta Celeste, Vrsar, Dalmatinska 26 – zamjenik predsjednika Nadzornog  odbora
  • Picco Azeglio, Jasenovica, Jasenovica 7 – član Nadzornog odbora
  • Poropat Marino, Poreč, Molindrio 16 – član Nadzornog odbora
  • Ritoša Mario, Poreč, Bračka 39 – član Nadzornog odbora
  • Eugen Stanissa, Poreč, Massa Lombarda 8 – član Nadzornog odbora
  • Poropat Nevija, Smolici, Smolici 10 – član Nadzornog odbora – predstavnik radnika

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Lanterna summer nights