NEWS
Ljekarna

Započela realizacija projekata REDECON i CoRIn

28.11.2006. 00:00; ; Početna / Gospodarstvo / Započela realizacija projekata REDECON i CoRIn

Ukratko o projektu:

Projekt REDECON obuhvaća razvoj i implementaciju međusobno povezanih baza podataka i Geografskog informacijskog sustava –GIS-a, namijenjenih podršci javnim institucijama u procesu prostornog planiranja i stvaranju regionalnih razvojnih strategija.

Svrha navedenog sustava je objedinjavanje socio-ekonomskih podataka te podataka o okolišu i prostoru s podacima o prometnoj dostupnosti.

U okviru projekta izradit će se temeljita analiza prostorne strukture u regijama partnerima što će omogućiti rangiranje lokacija uzimajući u obzir različite kvalitativne indikatore.

Projekt REDECON realizira se u sklopu programa INTERREG III B CADSES – Programa za susjedstvo.

U realizaciji projekta sudjeluje 12 partnera iz pet zemalja, a nositelj projekta je Unioncamere Veneto (Italija).

Krajnji korisnici projekta institucije su koje se bave prostornim planiranjem na europskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, zatim jedinice koje se bave planiranjem transportne infrastrukture, kao i privatne tvrtke.

Uloga IDA-e u projektu:

Sudjelovanje u definiranju metodologije, organizacija seminara i radionica za relevantne institucije u Istarskoj županiji, promotivne aktivnosti usmjerene na širenje znanja o temi projekta te stvaranje klime i preduvjeta za uvođenje i primjenu inovativnih modela obuhvaćenih projektom u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Jedan od temeljnih ciljeva projekta jačanje je suradnje s regijama partnerima i institucijama zastupljenim u projektu, te stvaranje temelja za potencijalnu primjenu inovativnih informacijskih sustava kao podloga regionalnom strateškom planiranju.

Datum potpisivanja ugovora – 21. studenog 2006.

Ukupna vrijednost projekta je 1.818.000,00 EUR.

Projekt CoRIn – Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation

Ukratko o projektu:

Projekt CoRIn usmjeren je na poboljšanje regionalne politike te sustava upravljanja u primarnom sektoru s ciljem povećanja učinkovitosti intervencija i utjecaja na investicije za istraživanje i razvoj tehnologija (IRT), kroz benchmarking, transfer znanja i poboljšanje koordinacije između regija.

Projekt se financira iz Šestog Okvirnog Programa Europske Komisije (6th Framework programme).

U realizaciji projekta sudjeluje devet partnera iz pet zemalja, a nositelj projekta je Euris (Italija).

Aktivnosti:

• izrada analize politika primarnog sektora s naglaskom na promociju istraživanja i razvoja tehnologija (IRT)

• definicija novih metodologija za poboljšanje međuregionalne suradnje i utjecaja regionalnih politika primarnog sektora na promociju istraživanja i razvoja tehnologija (IRT)

• provođenje pilot akcije za primjenu, testiranje, usavršavanje i potvrdu predloženih metodologija

• evaluacija i unapređenje predloženih metodologija

• promocija, širenje i usvajanje riješenja i znanja

Uloga IDA-e u projektu:

Projekt CoRIn odvijat će se kroz šest glavnih aktivnosti. Prva aktivnost odnosi se na izradu studije o primjeni mjera regionalnih politika usmjerenih ka poticanju investicija za istraživanje i razvoj u primarnom sektoru svih regija sudionica u projektu. IDA je vodeći partner u navedenoj aktivnosti, a u ostalim aktivnostima sudjeluje kao partner u provedbi.

Datum potpisivanja ugovora – 27. srpnja 2006.

Ukupna vrijednost projekta je 564.680 EUR

Print Friendly, PDF & Email