NEWS
Ljekarna

Započela je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Podjela
04.10.2021. 20:09; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Započela je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Usluga Poreč je danas započela podjelu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i imala neočekivano veliki odaziv. Jutros u 9 sati, kako je i najavljeno, započela je podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona te plastične i staklene ambalaže za Grad Poreč – Parenzo u reciklažnom dvorištu, Garbina 10 (deponij Košambra).

Tijekom dana spremnike je preuzeo velik broj domaćinstva, a sama podjela protekla je u ugodnoj atmosferi i bez većih gužvi.

Spremnici se inače mogu preuzeti u vremenu od 9.00 do 16.00 sati sukladno planu preuzimanja za pojedina naselja. Sve detaljne podatke, plan preuzimanja  i najnovije obavijesti građani mogu naći na web stranicama Usluge Poreč www.usluga.hr

Podjela spremnika za ostala naselja grada Poreča bit će na punktevima po određenim naseljima, a prema dosadašnjoj praksi kao i u ostalim općinama. U vanrednim i opravdanim situacijama korisnicima će dostavu spremnika izvršiti djelatnici Usluge Poreč d.o.o.

Podsjetimo se kako se radi o velikoj akciji gdje je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost počev od 2018. godine do danas Usluga Poreč uz razne organizacijske i pravne postupke osigurala ukupno 28.400 spremnika. Do sada je izvršena podjela individualnih spremnika za korisnike sa područja općina Tar-Vabriga. Vrsar, Funtana, Vižinada, Kaštelir-Labinci i Sv. Lovreč.

Ova posljednja faza planirana je završiti 30.11.2021. godine i u tom će se razdoblju podijeliti spremnici za grad Poreč-Parenzo i općini Višnjan u ukupnoj količini od 19.000 spremnika.

Okončanjem ove podjele Usluga Poreč će još jednom dokazati kako gospodari otpadom u duhu svih  propisanih  strategija  i planova gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i čije će aktivnosti  svakako doprinijeti smanjenja količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada te povećanju količina prikupljenog reciklabilnog otpada.

 

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email