NEWS

Zanimljiva radionica u petak u Poduzetničkom inkubatoru Poreč: “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom”

Istarski svoj
04.08.2020. 19:47; ; Početna / Gospodarstvo / Zanimljiva radionica u petak u Poduzetničkom inkubatoru Poreč: “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom”

LAGUR „Istarski švoj“, u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom Poreč, organizira informativnu radionicu za sve potencijalne nositelje projekata za Mjeru 2. “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom” iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”.

Radionica će se održati u petak, 7. kolovoza 2020. prostorijama Poduzetničkog inkubatora Poreč, na adresi Žbandaj 34a, 52440 Poreč, od 09 do 11 sati,

S obzirom na mjere koje su na snazi zbog pandemije CoVid-19, svoje sudjelovanje na radionici potrebno je prethodno najaviti na e-mail [email protected], najkasnije do 6. kolovoza u 12 sati, uz obveznu naznaku kojoj ćete radionici pristupiti.

 

Natječaj za Mjeru 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom

LAGUR “Istarski švoj” dana 23. srpnja 2020. godine objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 2. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”, pod nazivom “ Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom”.

PREDMET NATJEČAJA

Dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene mjere iz LRSR s ciljem povećanja dostupnosti i potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture posebice u kontinentalnom dijelu područja FLAG-a iskorištavanjem pozitivne sinergije ribara, ribarskih zadruga i trgovaca, dodavanja vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te stvaranja radnih mjesta, kao i poticanja korištenja napredne tehnologije, omogućavanja boljih uvjeta poslovanja i otvaranja novih tržišta i mogućnosti.

Mjera 2. se odnosi na:

 • ulaganja u prodajna mjesta, kušaone za proizvode ribarstva i akvakulture koristeći jedinstveni vizualni identitet i Pravilnik za dodjelu obilježja jedinstvenog vizualnog identiteta ribarskim područjima, lokalnim proizvođačima, proizvodima i uslugama u sektoru ribarstva izrađenog kroz Mjeru 1. iz LRSR (u daljnjem tekstu: Pravilnik JVI);
 • nabavu vozila i opreme za unaprjeđenje kratkog lanca opskrbe i prodaje lokalne svježe ribe i morskih organizama te lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture koristeći jedinstveni vizualni identitet i Pravilnik JVI;
 • razvoj digitalnih alata vezanih uz unaprjeđenje prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture, komunikacije i poslovanja u ribarstvu i akvakulturi;
 • jačanje prepoznatljivosti i unaprjeđenje lokalnih proizvođača i proizvoda ribarstva i akvakulture.

Praktičnom primjenom odredbi Pravilnika JVI omogućit će se:

 • valorizacija lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture,
 • unaprjeđenje opskrbnog lanca te posljedično povećanje dostupnosti i poticanje konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture na cijelom području FLAG-a,
 • stvaranje dodatne vrijednosti lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture, lokalnim proizvođačima i općenito ribarskim zajednicama.

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

 • 455.000 EUR u protuvrijednosti u HRK
 • Najniži iznos po projektu iznosi 15.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.
 • Najviši iznos po projektu iznosi 220.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

 

PRIHVATLJIVI NOSITELJI PROJEKATA

Prema organizacijskom obliku prihvatljiv nositelj projekta je:

 • jedinica lokalne samouprave (JLS-ovi), ili
 • komunalno poduzeće, ili
 • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu JLS-a, ili
 • mikro, malo ili srednje poduzeće registrirano za obavljanje djelatnosti ribarstva ili akvakulture u trenutku prijave na Natječaj, ili
 • subjekt u ribarstvu, registriran za obavljanje djelatnosti ribarstva ili akvakulture u trenutku prijave na Natječaj, ili
 • organizacija subjekata u ribarstvu registrirana za obavljanje djelatnosti ribarstva ili akvakulture u trenutku prijave na Natječaj,

čije sjedište mora biti unutar obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a tj. unutar:

 • gradova: Pazin i Poreč-Parenzo; te
 • općina: Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano i Vrsar-Orsera.

Nositelj projekta se obvezuje prihvatiti Pravilnik za dodjelu obilježja jedinstvenog vizualnog identiteta ribarskim područjima, lokalnim proizvođačima, proizvodima i uslugama u sektoru ribarstva, uz vlastiti brend koristiti oznake jedinstvenog vizualnog identiteta cjelokupne ribarske zajednice na području FLAG-a i u ukupnom asortimanu prodajnog mjesta imati minimalno 60% svježih lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, te postupati sukladno odredbama Pravilnika JVI za cijelo vrijeme provedbe projekta;

Ostali uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta navedeni su u točki 2. Natječaja.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti jednu prijavu projekta za više prihvatljivih aktivnosti na više različitih lokacija. 
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen Obrazac 1. A. Prijava projekta i 1. B. Prijava projekta – lista troškova, s svom pripadajućom dokumentacijom iz Priloga II.
 • Prijave projekata podnose se od 10. kolovoza 2020. do 10. rujna 2020. u jednom zatvorenom paketu/omotnici preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarski švoj“, 154. brigade hrvatske vojske 5, 52000 Pazin.
 • Prijave projekata poslane na način različit od navedenog (npr. faksom ili e-poštom, osobna dostava) ili dostavljene na druge adrese biti će automatski isključene.

 

DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ NATJEČAJ

 • Nositelji projekata mogu FLAG-u postaviti pitanja vezana uz natječaj isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: [email protected], i to od dana objave natječaja do najkasnije deset (10) dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave.
 • Odgovori na pitanja biti će objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a i to na način da će se osigurati zaštita osobnih podataka korisnika.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a biti će objavljen na mrežnoj stranici FLAG-a nakon pravomoćnosti svih odluka i utvrđivanja Konačne rang liste.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe FLAG natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekta i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

FLAG Natječaj za Mjeru 2. 

Obrasci:

Prilozi:

 
Print Friendly, PDF & Email