Vlasnici vozila dostave i opskrbe na užem području Grada Poreča-Parenzo, još uvijek se mogu javiti za dobivanje potrebnog odobrenja, dostavu će vršiti i električno vozilo Usluge

Vozilo 2
10.07.2020. 19:11; ; Početna / Obavijesti / Vlasnici vozila dostave i opskrbe na užem području Grada Poreča-Parenzo, još uvijek se mogu javiti za dobivanje potrebnog odobrenja, dostavu će vršiti i električno vozilo Usluge

Još uvijek je otvoren javni poziv za vlasnike vozila dostave i vozila koja vrše opskrbu na užem području Grada Poreča-Parenzo da se jave u gradsku upravu za dobivanje potrebnog odobrenja za vršenje dostave na području užeg centra grada.

Kako je nedavno najavljeno, Grad Poreč-Parenzo uvodi nove mjere za promet u mirovanju – za vozila dostave i vozila koja vrše opskrbu na području užeg centra grada, za koja će se izdavati posebna Odobrenja, a sve kako bi se omogućilo što bolje funkcioniranje opskrbnih službi, te lakše kretanje i veća sigurnost svih sudionika u prometu. Naime, uređenjem Narodnog trga, i otvaranjem novouređenog dijela gradske rive, dostava se želi, kroz organizirani sustav, olakšati svima – kako dostavljačima, tako i korisnicima istih usluga, te svim ostalim sudionicima u prometu, što će se regulirati novim mjerama.

Zato se svi vlasnici vozila dostave i vozila koja vrše opskrbu na području starogradske jezgre i užeg centra grada trebaju što prije javiti u gradski Upravni odjel za komunalni sustav da bi ishodili potrebnu dozvolu za vršenje dostave na spomenutom području.

Naime, sukladno gradskim odlukama, mjesta za vozila opskrbe smiju koristiti isključivo vozila koja obavljaju poslove istovara i utovara robe za poslovne subjekte koji se bave trgovačkom i ugostiteljskom djelatnošću. Istovar i utovar robe na mjestima rezerviranim za obavljanje poslova opskrbe dopušten je samo obilježenim teretnim vozilima i osobnim vozilima s posebnim Odobrenjem koje će izdavati Upravni odjel za komunalni sustav. Navedeno Odobrenje će se izdavati samo vlasnicima/korisnicima trgovačkih i ugostiteljskih objekata na području Grada Poreča – Parenzo te pravnim ili fizičkim osobama koje imaju registriranu djelatnost izvan Poreča, a vrše opskrbu na području Grada Poreča – Parenzo, ali za obavljanje opskrbe ne posjeduju adekvatno teretno vozilo već istu obavljaju osobnim vozilom.

Uz navedeno Odobrenje korisnik opskrbnog mjesta dobit će na korištenje i kartonski sat na kojem će biti navedena klasifikacijska oznaka Odobrenja, datum izdavanja i isteka Odobrenja, te registarska oznaka vozila za kojeg se izdaje Odobrenje. Prilikom korištenja opskrbnog mjesta, korisnik je dužan postaviti sat na vidljivo mjesto ispod vjetrobranskog stakla na vozačevoj strani vozila. Dolaskom na opskrbno mjesto na satu treba označiti točno vrijeme dolaska. Korisnik opskrbnog mjesta na istom se može zadržati maksimalno 30 minuta.

 Valja istaknuti i kako je navedeno Odobrenje, potrebno za parkiranje na svim mjestima u užem centru grada označenim žutom bojom za dostavu, dok je za ulazak u starogradsku jezgru, pored navedenog potrebna i dozvola od komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o.

Osim toga, kako bi se dostava odvijala što brže i efikasnije i bez većih prometnih gužvi, na raspolaganju za dostavu u pješačkim zonama,  odnosno u starogradskoj jezgri bit će i novo električno vozilo komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o.

 Naime, Usluga Poreč d.o.o. je u 2019. godini prijavom na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila osigurala sredstva u visini od 80.000 kuna za nabavu električnog vozila za potrebe dostave robe u pješačkim i zonama s ograničenim prometovanjem. Električno dostavno vozilo je marke Goupil, nosivosti 800 kg sa hidrauličnom utovarnom rampom, a istim će biti moguće vršiti dostavu gotovo cijelom pješačkom zonom, odnosno starogradskom jezgrom i to svu robu osim one za koju su zakonom propisani posebni uvjeti koji se u prijevozu moraju zadovoljiti.

Ova će usluga od sljedećeg tjedna biti dostupna svim korisnicima, kako pravnim tako i fizičkim osobama, u periodu dok traje turistička sezona, svakodnevno, u vremenu od 12 do 18 sati, a predviđena lokacija za utovar bit će na okretištu parkirališta kod Osnovne škole. U početnom periodu usluga će se vršiti bez naknade. Sve dodatne informacije vezano za dostavno vozilo Usluge mogu se dobiti na broj telefona 052/429-237.

Kako do Odobrenja za vršenje dostave na užem području grada

Za izdavanje navedenog gradskog Odobrenja i kartonskog sata sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Odlukom (Odluka o posebno označenim parkirnim mjestima kojom se utvrđuju parkirališna mjesta rezervirana za vozila osoba s invaliditetom, za vozila opskrbe, za mopede i motocikle, za stanare pojedinih ulica te uvjeti za korištenje istih), da u što kraćem roku podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja i kartonskog sata. Uz zahtjev potrebno je priložiti i:

  • – potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču – Parenzo,
  • – potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema gradskim poduzećima „Usluga Poreč d.o.o.“, „Odvodnja d.o.o.“ i „Stan d.o.o.“,
  • – izvadak iz sudskog registra (pravne osobe)
  • – izvadak iz obrtnog registra (fizičke osobe)
  • – kopiju prometne dozvole vozila za kojeg se traži Odobrenje.

Za sve informacije i nejasnoće možete se obratiti osobno, telefonski ili e-mailom Gradu Poreču – Parenzo, Upravnom odjelu za komunalni sustav, Odsjeku za komunalno i prometno redarstvo, Odjeljku za prometno redarstvo.

Uredovno vrijeme za prijam stranaka je:

  • Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:00 do 11:00
  • Utorkom od 12:00 do 17:00
  • Telefon: 052/634-340
  • Mobitel: 091/451-2366

 

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email