NEWS

Više od 250 sudionika u fokus grupama u okviru izrade Plana razvoja Poreča 2021.-2031

radionice gradonačelnik Peršurić
20.05.2021. 23:02; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Više od 250 sudionika u fokus grupama u okviru izrade Plana razvoja Poreča 2021.-2031

Nastavljaju se aktivnosti na izradi Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine. Tako su u srijedu 19. i četvrtak 20. svibnja 2021. održane tri tematske radionice. Pozvano je ukupno 250 sudionika koji su raspoređeni u radionice po temama: povijest i ključne odrednice identiteta grada, demografija i prostorni razvoj, gospodarstvo, društvo, okoliš i infrastruktura te upravljanje gradom.
U fokus grupe su, po modelu predstavničke demokracije, osim partnerskog vijeća uključeni brojni predstavnici drugih institucija (koji nisu u Partnerskom vijeću), udruga, malih poduzetnika, ustanova, turističkih djelatnika, nacionalnih manjina i drugih lokalnih dionika, te predstavnici gradskih odbora kao savjetodavnih tijela. Radionice su organizirane istovremeno uživo i online putem zoom aplikacije. Naknadno će se održati još nekoliko online radionica, a sve s ciljem da svatko ima priliku aktivno sudjelovati u izradi ovog važnog dokumenta za razdoblje od idućih deset godina, koji će biti temelj planiranja svih lokalnih razvojnih politika i projekata.

  • Grad smo s puno nadstandarda, a tako ćemo gledati i kroz ovu strategiju. Strategiju je bitno donijeti ne samo radi razvoja i cjelokupne kvalitete života u našem gradu, već i da se mi kao grad i institucije možemo kandidirati na razne natječaje za dobivanje sredstava iz EU fondova, za potrebne projekte u našem gradu. Vjerujem da ćemo svi skupa odraditi posao kako treba i želim naglasiti da će za sudjelovanje u izradi plana biti pozvani svi, ali po fazama. Želimo da svaki građanin ili institucija koji se žele uključiti i doprinijeti razvoju grada, za to dobije priliku. Želimo donijeti ovaj plan u suradnji sa svim građanima, rekao je gradonačelnik Loris Peršurić na otvaranju današnje radionice. 

Plan razvoja bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Grada Poreča-Parenzo, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja, a u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem i Zakona o regionalnom razvoju. Tako definiran strateški okvir služiti kao temelj za korištenje sredstava iz Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za 2021. – 2027. te iz instrumenta „EU sljedeće generacije” (tj. instrumenta Next Generation EU).

Proces izrade dokumenta koordinira Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o., kao lokalni koordinator za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja i upravljanje razvojem za Grad Poreč-Parenzo. Izrađivač dokumenta je renomirano konzultantsko poduzeće Projekt Jednako Razvoj d.o.o. iz Zagreba, izabrano sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Nakon što se završi pregled postojeće dokumentacije i analiza stanja, izrada analitičkih podloga za izradu Plana, te kada se izrade prijedlozi baze razvojnih projekata i strateškog okvira Plana, Plana praćenja provedbe i plana provedbe s bazom projekata, sukladno epidemiološkim uvjetima, pozvat će se svi stanovnici Poreča da daju svoja mišljenja i sugestije na navedene prijedloge. Mišljenja će se pažljivo razmotriti te po potrebi tražiti dodatna pojašnjenja, u cilju da se svaki kvalitetan i dugoročno koristan i održiv prijedlog ugradi u Plan. Tijekom cijelog procesa planiranja održavaju se redovite koordinacije tima Poduzetničkog inkubatora Poreč, gradske uprave i izrađivača, o čemu će javnost će biti redovito informirana. 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email