NEWS
valfresco

Višnjan: IDS prigovara zbog prekoračenja roka za izmjene Statuta

10.02.2006. 00:00; Učitavanja: 43; Početna / Politika / Višnjan: IDS prigovara zbog prekoračenja roka za izmjene Statuta

 Sa šest koalicijskih glasova za i pet IDS-ovih suzdržanih vijećnici su u srijedu izmijenili i dopunili općinski Statut, da bi stvorili pretpostavke za uvođenje Poglavarstva, ali je predsjednica Kluba vijećnika IDS-a Nevija Poropat inzistirala da uđe u zapisnik da će njena stranka »tražiti mišljenje nadležnih institucija zbog prekoračenja roka za usklađenje Statuta sa zakonom«. To, međutim, nije spriječilo oporbene vijećnike IDS-a da aktivno sudjeluju u izmjenama Statuta i Poslovnika o radu.

Poropat je rekla da se suzdržavaju dati podršku izmjenama Statuta i zato što je izmjenama »umanjena dostignuta razina prava talijanske nacionalne manjine«, jer po novome jedan od dva dopredsjednika Općinskog vijeća mora biti iz redova talijanske manjine, a dosad je to bio donačelnik. Lokalna Zajednica Talijana međutim nije imala na to primjedbu, dapače, oni su imali nekoliko amandmana na prijedlog izmjena, koji su redom usvojeni: da se uz hrvatsku državnu i zastavu Općine trajno ističe i zastava talijanske nacionalne manjine, da se u Statut uvrsti da Općina ima Vijeće talijanske nacionalne manjine, da Općina priznaje lokalnu Zajednicu Talijana kao nestranačkog predstavnika svih pripadnika talijanske nacionalnosti u ekonomskom, kulturnom i socijalnom smislu, te da jedan od potpredsjednika Općinskog vijeća bude talijanske nacionalnosti.

Klub nezavisnih i vijećnika SDP-a također je imao nekoliko amandmana, a prvi od njih opet se odnosio na potpredsjednika Vijeća talijanske nacionalnosti, potom da se jasno naznači da je općinski načelnik odgovoran Vijeću, kao i o odredbama o načinu ostavke članova Poglavarstva. Ove je amandmane prihvatio Klub vijećnika IDS-a, ali imali su i nekoliko svojih. Jednoglasno je prihvaćen onaj o javnosti rada načelnika i Poglavarstva, ali su većinom glasova odbijeni amandmani da i donačelnik bude talijanske nacionalnosti, da Vijeće potvrđuje poslovnik o radu Poglavarstva te da Vijeće potvrđuje kupoprodajne ugovore.

Na prijedlog vijećnice Poropat s dnevnog reda sjednice skinute su četiri točke, za koje su materijali bili dostavljeni tek prije sjednice, a nije bilo hitno o njima raspravljati. Vijećnici su raspravljali i usvojili naknadno uvršten ispravak odluke o uspostavi vlasništva posebnih dijelova jedne zgrade u povijesnoj jezgri, radi uknjižbe etažnih vlasnika, te odlučili s 5.000 kuna sponzorirati organiziranje maškara u Višnjanu, za što su zadužili Eda Sinožića kao odgovornu osobu i Petra Polettija kao meštra od maškara. Jednoglasno je prihvaćen i ugovor o prijenosu poslova i novca za drugu fazu gradnje kanalizacije na Uslugu Poreč. U proračunu za ovu godinu osigurano je pola milijuna kuna za ovu investiciju, koja je zajedno s nadzorom procijenjena na 536.677 kuna, ali će konačna cijena biti utvrđena nakon dovršetka radova. Na natječaju je posao dobio Dekop, radovi bi trebali početi sljedećeg tjedna i biti gotovi za 30-ak dana.

S. Matejčić, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S