POREČKO VIJEĆE RASPRAVLJALO O GRADSKIM TVRTKAMA

11.02.2006. 00:00; ; Početna / Kultura / POREČKO VIJEĆE RASPRAVLJALO O GRADSKIM TVRTKAMA
405GV_9.2.2006.jpg

 POREČ – S petosatne tematske sjednice o poslovanju pet gradskih poduzeća, održane u četvrtak, ostao je između ostaloga, zaključak da se o Usluzi, Adriaplusu i Parentiumu još jednom razgovara u ovoj godini. Do travnja Usluga mora izraditi strateški plan razvoja za sljedeće tri godine po radnim jedinicama, a izvješću o poslovanju za 2005. godinu priložiti i dokument iz kojeg će vijećnici vidjeti kako se formiraju cijene za pojedine usluge koje se naplaćuju građanima.

Izvješće o poslovanju Adriaplusa i plan za ovu godinu, koje Nadzorni odbor nije prihvatio, vijećnici su primili na znanje samo kao informaciju, a Upravu su zadužili da izradi terminski plan aktivnosti i dopuni materijal izvješćima starog i novog NO-a.

Vijeće traži i da ovlašteni revizor obavi reviziju poslovanja Adriaplusa za 2005. godinu te da NO tvrtke ocijeni dosadašnji rad i odgovornost Uprave.

Na ova dva poduzeća vijećnici su potrošili najveći dio sjednice, a zamjerili su što materijali ne sadrže izvješća nadzornih odbora, jer je u slučaju Adriaplusa niz značajnih informacija o poduzeću predsjednik NO-a Edi Štifanić izrekao s govornice.

Iz odgovora na pitanja nezavisne vijećnice Anđelke Rakovac saznali smo, između ostaloga, da se obilaskom terena ažuriraju površine za naplatu usluga pa je samo u tri mjeseca prihod povećan za stotinjak tisuća kuna, te da radnici moraju izdati račun za parkiranje na zahtjev građana.

Snježana Mekota (SDP) čudi se što groblje ostvaruje dobit a tržnica gubitak, i naglasila je da izvješću nedostaje analiza cijena te da marina ostvaruje premalu dobit.

Pavlo Ružić (HDZ) rekao je da bez analize cijena i usporedbe s drugim gradovima u okruženju ovo izvješće služi samo menadžmentu i NO-u kao opravdanje rada ili nerada. Nezavisni Jusuf Šehanović smatra da bi u izvještaju trebale biti ukupne površine s kojih se odvozi smeće, koliko se potražuje novca, a koliko je naplaćeno, odnosno utuženo, a primijetio je i da nije logično od građana naplaćivati novac za vozni park Usluge.

»Raduje me što su vijećnici zainteresirani za niz podataka, ali nismo ih sve mogli uvrstiti u ovaj dokument«, rekao je direktor Usluge Rodoljub Kosić.

Nezavisni vijećnik Josip Maras tvrdi da u gradskom komunalnom poduzeću nema stručnjaka koji bi mogao sačiniti preciznu cijenu komunalnih usluga te da bi nagomilani gubitak Usluge bio još veći da se izvješća korigiraju po uputi revizije.

Štifanić je kao predsjednik NO-a Adriaplusa rekao da je 10 od 23 milijuna kuna koliko je za Košambru odobrio Fond za zaštitu prirode nepovratno izgubljeno jer nije potrošeno u prošloj godini, da saniranje deponija mora hitno početi jer na nekoliko mjesta otpad prelazi dozvoljenu visinu te da je Uprava prevelika i preskupa.

Knjigovodstvo Adriaplusa vodi se u Beču, a NO još nema sve podatke koje je tražio. Pripremaju novi natječaj za saniranje deponija, izrađuje se novi projekt sanacije, jer onaj za koji je Uprava potpisala da ga je preuzela ne postoji, a poduzeće za to knjiži trošak od 1,35 milijuna kuna.

Vijećnik Šehanović rekao je da bi se ovo poduzeće trebalo zvati Adriaminus zbog rezultata poslovanja.

– Zanima me tko će odgovarati za gubitke, pogotovo za izgubljenih 10 milijuna kuna, hoće li biti raspušten Nadzorni odbor ili Uprava. Adriaplus je velika sramota vladajućeg IDS-a. Mi jesmo za saniranje Košambre i za Adriaplus, ali pitam mogu li ovaj NO i Uprava postići ciljeve koji su im postavljeni, pitala je Rakovac.

»Vidim da plaće uredno rastu, prikazuju se gubici za koje nitko ne odgovara, pa treba konačno reći da Uprava i NO ne vrijede«, rekla je Mekota.

Maras je pak Adriaplus okarakterizirao kao »naše nedonošče« i dodao da samo treba provesti odluke Vijeća te da je kao gradonačelnik i predsjednik NO-a u prošlom mandatu imao stalno poteškoće, čak i opstrukcije.

Rakovac je reagirala tvrdnjom da Gradsko vijeće nije pozornica za međustranačka razračunavanja, pogotovo zato što postoji kontinuitet IDS-ove vlasti.

»Ova govornica je pravo mjesto za međustranačku borbu, a kontinuitet IDS-ove vlasti ne postoji, jer bi u protivnom sada tu bio Maras. Ne pada mi na pamet ostavka u NO-u. Uprava će snositi odgovornost, a iz ovoga je jasno kakvu«, replicirao je gradonačelnik Štifanić.

Rasprava o tri druga poduzeća bila je kratka. Uprava Doma zadužena je napraviti projekciju razvoja poslovanja do 2017. godine, Rakovac je pohvalila direktoricu Stana Mirjanu Tošić-Sloković, naglasivši da se s puno manjom plaćom može dobro poslovati, a vijećnici su se složili da treba pokrenuti zamrli Parentium. Poglavarstvo je zaduženo u 60 dana sačiniti program projekata koje bi trebao voditi Parentium, na temelju toga predložiti sistematizaciju radnih mjesta i program zapošljavanja, pa s tim ponovno doći pred vijećnike. Prihvaćen je tekst prvog natječaja za prodaju tri parcele državnog poljoprivrednog zemljišta u Baderni, koje još treba odobriti resorno ministarstvo.

Tri nova vijećnika

Na sjednici Vijeća prisegnula su tri nova vijećnika. Graziano Musizza, drugi na Nezavisnoj listi Josipa Marasa, stavio je svoj mandat u mirovanje prilikom konstituiranja Vijeća prošle godine, jer je bio zaposlen u gradskoj upravi. Od 1. siječnja je u mirovini pa je aktivirao svoj mandat, a Edo Jugovac, koji ga je zamjenjivao, dao je ostavku. Rajka Lesić Mudrić, nositeljica Nezavisne liste, i drugi na listi Marino Smoković dali su također ostavke, a umjesto njih vijećnički mandat počeo je Marku Gudeljeviću i Jusufu Šehanoviću, trećem i četvrtom s te liste.

S. Matejčić, Glas Istre

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email