NEWS
valfresco

Vijećničko pitanje i inicijativa vijećnika SDP-a Gorana Gašparca sa 12. sjednice GV Grada Poreča-Parenzo

Goran Gašparac
17.08.2018. 08:50; Učitavanja: 374; Početna / Politika / Vijećničko pitanje i inicijativa vijećnika SDP-a Gorana Gašparca sa 12. sjednice GV Grada Poreča-Parenzo

Gradski vijećnik SDPa Goran Gašparac je na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča pitao i predložio….

PITANJE 1 Problematika socijalnih stanova u Gradu Poreču-Parenzo

Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću

Kada će, konačno, doći na red rješavanje problmatike socijalnih stanova u Gradu Poreču, odnosno kada će se, konačno, započeti sa izgradnjom socijalnih stanova za 40-tak naših sugrađanki i sugrađana koji se nalze na gradskoj listi za dodjelu socijalnih stanova, a koji već 11 godina to strpljivo čekaju?

INICIJATIVA za sazivanje tematske sjednice ili javne tribine na temu turizma

Inicijativu upućujem gradonačelniku Lorisu Pešuriću

            Turistička sezona, koja je trenutnno u punom jeku, ponovo je iskristalizirala čitav niz naših slabosti i problema. Također se pokazuju određeni trendovi izazvani buđenjem konkurentnih tržišta – koje ne možemo zanemariti jer će ostavljati dugoročne posljedice.

            O nekim problemima, trendovima, događanjima stalno govorimo, neke brzo zaboravimo (a oni se ponovo javljaju), o nekima uopće ne vodimo računa, a neki su kao tabu teme. No sve to skupa ne radimo sustavno, a posebno ne tretirano zajednički od strane svi dionika turističke destinacije. Rezultat toga je da je stanje po nekim pitanjima izrazito nezadovoljavajuće. Ako mi u Poreču smatramo da nam je turizam najvažnija gospodarska djelatnost, onda moramo odabrati potpuno drugačiji pristup.

            Iz tih razloga predlažem da se već u drugoj polovici rujna sazovemo ili temasku sjednicu ili javnu tribinu na temu turizma, na koju bi osim vijećnika pozvali i sve zainteresirane dionike urističkog života grada (ugostitelje, iznajmljivač, trgovce, brodare, predstavnike velikih turis tičkih poduzeća i dr.) kako bi prvo dali ocjenu ove turističke sezone, te da ona bude podloga za Program mjera i akcija za pripremu slijedeće turističke sezone. U priremi sjednice/tribine bilo bi od izuzetne važnosti imati podatak (uz ostale statističke podatke) o prosječnoj dnevnoj potrošnji po gostu, te njegovu usporedbu sa nama usporedivim gradovima u Istri, Kvarneru i Dalmciji, kao i sa konkuretnim gradovima na Mediteranu

            Ove aktivnosti nikako ne bi trebalo odgađati razno raznim obrazloženjima, jer su zapravo pripreme za narednu sezonu već počele.

Goran Gašparac

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email