NEWS

Više sadržaja za građane u Červaru

06.06.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Više sadržaja za građane u Červaru

Prijedlog detaljnog plana uređenja Stari Červar – Sv. Ana bio je glavna tema jučerašnje javne rasprave u Starom Červaru. Kako je uvodno rekao Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, za područje Stari Červar – Sv. Ana još vrijedi stari prostorni plan uređenja Poreča iz devedesetih godina iako je Zakonom o prostornom uređenju Grad Poreč odredio da i ta područja uđu u PPU Poreča iz 2002. godine. Tada se pristupilo i izradi DPU-a Stari Červar – Sv. Ana.

Javna rasprava traje do 13. lipnja, a primaju se sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe na ovaj prijedlog. Mogu se podnijeti upisom u knjigu primjedbi, upisom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostaviti poštom. Prijedlozi se upućuju poglavarstvu, koje odlučuje prihvaća li se odluka, a kasnije se prosljeđuju vijeću te Ministarstvu.

Dr. Amorino Poropat, koordinator i glavni planer, predstavnik izrađivača plana – Instituta za poljoprivredu i turizam, obrazložio je ciljeve i rješenja značajne za razvitak, uređenje i oblikovanje područja koje obuhvaća plan. Rekao je da su motivi DPU-a želja da gradovi dobiju nove sadržaje.

– Kad planirate neko naselje, ima toliko elemenata i teško je uzeti sve u obzir, u svakom razvoju naselja treba vidjeti i zahtjeve građana, sadašnjost, prošlost i budućnost, odnosno mentalitet nekog mjesta, rekao je Poropat. Istaknuo je da je ovim planom zastupljeno i tzv. organsko planiranje, pa će mještani dobiti glavnu, sabirnu i pristupnu ulicu da svatko može slobodno doći do svoje parcele.

U DPU-u je predviđena i izgradnja 23 nova stambena objekta, a riječ je o kućama u nizu, i to isključivo o obiteljskim kućama, nikakav oblik apartmanskih naselja ne dolazi u obzir, rekao je Poropat. Kada je riječ o detaljima u vezi s ruševnom zgradom, istaknuto je da se taj slučaj mora riješiti posebnim projektom. »Želimo zadržati postojeće objekte, a svake daljnje promjene morat će se kontrolirati kod službe konzervatorske djelatnosti«, istaknuo je Poropat. DPU uključuje i izradu sportskih terena i sadržaja za djecu te infrastrukture – napušta se sustav septičkih jama i sve se treba priključiti na kanalizacijski sustav.

V.H. Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email