NEWS
VALAMAR-S-sezona

Peticija 200-tinjak gradjana Vrsara za uklanjanje ograda na pomorskom dobru

07.06.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Peticija 200-tinjak gradjana Vrsara za uklanjanje ograda na pomorskom dobru
212Picture-155.jpg

"Mi, gradjani općine Vrsar, zahtijevamo temeljem članka 45. stavak 1. Zakona o prostornom planiranju i Uredbe o zaštićenom obalnom području Vlade RH, Zakona o pomorskom dobru i Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru Skupštine županije Istarske od 9.lipnja 2003.godine, da Poglavarstvo općine Vrsar, kao davatelj koncesije na pomorskom dobru u ugovaranju koncesije s ovlaštenicima, izričito ne dozvoli koncesionarima ogradjivanje pomorskog dobra, odnosno morskih plaža i slobodnog prolaza. S tim u vezi želimo i da se obavijeste dosadašnji korisnici pomorskog dobra, koncesionari, da uklone ograde kojima su onemogućili normalan i civilizirani prolaz i korištenje pomorskog dobra ( morske obale ) lokalnom stanovništvu i ostalim ljudima dobre volje".

U informaciji Inicijativnog odbora gradjana koju potpisuje Božo Perušinović, a koju su 2. svibnja 2007. godine uputili lokalnoj upravi, ministarstvima i koncesionarima, te medijima piše: " … Neprihvatljivo je da se privatni interesi stavljaju iznad općih i javnih interesa. U prilog ovoj konstataciji ide i činjenica da se u dužini nekoliko kilometara morske obale u Vrsaru ne može slobodno prolaziti i koristiti plaže, zbog bespravno postavljenih ograda, zahrdjale žice od strane dosadašnjih koncesionara. Gradjani i gosti u privatnom smještaju i ostali u Vrsaru su stješnjeni na 150 dužnih metara plaže, jer je jedino tu slobodan pristup moru".

Na kraju ove informacije o inicijativi i peticiji gradjana Vrsara i jedno pitanje: " Da li je dobro da legalno izabrana lokalna vlast, za svoje birače, za svoje gradjane, zatvori morsku obalu i da vrsarani nakon više milenija života na moru i uz more postanu "prisilno" kontinentalci " ? Možda se u Vrsaru u strategiji razvoja planira graditi Gradski bazen ili kakav vrsarski "Jarun" ?

R.V.A.

Print Friendly, PDF & Email