NEWS

Usluga Poreč uspostavila hvalevrijednu uslugu prikupljanja komunalnog otpada

2022-02-03_19h55_30
03.02.2022. 20:05; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Usluga Poreč uspostavila hvalevrijednu uslugu prikupljanja komunalnog otpada

Na području Grada Poreča i susjednih općina prethodne godine obilježile su značajne promjene u načinu postupanja sa otpadom. Svjesni da se promjene ne događaju preko noći već je potrebno vremena kao bi se stare navike iz temelja promijenile, radilo se i stvaralo sustav koji je danas na nivou mnogobrojnih uspješnih zemalja po pitanju gospodarenja otpadom. Nabavom spremnika  za odvojeno sakupljanje otpada za Grad i općine, a koje su prijavile nabavu putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prikupljeno je ukupno 28.400 spremnika  u vrijednosti od gotovo 6.5 milijuna kuna.

Nabavu potrebne opreme i spremnika nabavljalo je i društvo  Usluge Poreč d.o.o., a kako bi u potpunosti zaživio današnji sustav nabavljeno je gotovo 9.000 novih spremnika za miješani komunalni otpad, dodatnih gotovo 3.000 spremnika za selektivni otpad , 90.000 vrećica za odvojeno sakupljanje staklene ambalaže, 1.050 kompostera  te su ugrađena 144 podzemna spremnika za odvojeno sakupljanje otpada iz višestambenih jedinica. Ukupna vrijednost spremnika, vrećica i kompostera iznosila je 9.0 milijuna  kuna.

Zahvaljujući novim spremnicima na spomenutom području, Usluga Poreč d.o.o uspostavila je individualnu uslugu sakupljanja i zbrinjavanja otpada. Točnije, svaki korisnik ima svoju vlastitu kantu za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, plavu kantu za sakupljanje papira i kartona, žutu kantu za sakupljanje plastike i metala te zelenu kantu ili vrećice za sakupljanje staklene ambalaže. Usluga sakupljanja otpada danas se obavlja od vrata do vrata svakog pojedinog korisnika usluge.  Ovo je individualiziran proces i prilagođen je svakoj vrsti otpada, a sakupljanje se provodi prema unaprijed određenom planu. Plan je dostupan na web stranicama Društva, a o istome se korisnici obavještavaju i putem promidžbenih materijala koje dobivaju uz račune za izvršenu uslugu.

Uvođenje ovakvog sustava uz konstantu edukaciju i poticanje korisnika na odvojeno sakupljanje otpada, omogućilo je smanjenje učestalosti sakupljanja miješanog komunalnog otpada, pri čemu se isti sada sakuplja  četiri puta mjesečno dok se papir i karton te plastika sakupljaju dva puta mjesečno. Sakupljanje staklene ambalaže provodi se jednom mjesečno. Razvoj sustava ide i dalje no ključni trenutak uspješne usluge sakupljanja i zbrinjavanja otpada bio je uvođenje upravo ovakvog individualnog sustava odnosno sustava sakupljanja otpada od vrata do vrata koji već sada daje odlične rezultate kao i nadu za još bolja dostignuća.

 

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email