Usluga Poreč izradila novu informativnu brošuru POSTUPANJE S OTPADOM za 2023. godinu.

17.01.2023. 08:59; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Usluga Poreč izradila novu informativnu brošuru POSTUPANJE S OTPADOM za 2023. godinu.
2023-01-17_08h58_31

Kako bi Vam što više približili samu javnu uslugu sakupljanja i zbrinjavanja otpada te Vas dodatno upoznali sa svim načinima pravilnog gospodarenja otpadom, Usluga Poreč pripremila je  za Vas korisne informacije na jednom mjestu.

U brošuri možete pronaći sve važne informacije u pogledu postupanja s otpadom kao što je plan primopredaje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada iz Vaše ulice ili naselja.
Zatim, tu su informacije o načinu prikupljanja glomaznog otpada, lokacijama i radnom vremenu reciklažnog dvorišta, upute o kompostiranju ali i informacije o pravilnom odvajanju otpada.

U tiskanom obliku informativnu brošuru možete preuzeti u  Uredu za korisnike, Mlinska 1, ili u pdf formatu

POSTUPANJE_S_OTPADOM_2023

Print Friendly, PDF & Email