NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

U periodu od 1.5. do 30.9. nove cijene parkinga na području grada Poreča

Parking kod Općinskog suda
16.01.2023. 23:14; ; Početna / Obavijesti / U periodu od 1.5. do 30.9. nove cijene parkinga na području grada Poreča

Usluga Poreč d.o.o. na snagu je donijela novi cjenik. Nove cijene parkinga prema zonama primjenjivat će se isključivo u periodu od pet mjeseci godišnje i to od 1. svibnja do 30. rujna. S druge strane, od 1. listopada, do 30. travnja, nema promjena u cijenama, odnosno, primjenjivat će se cijene koje su korisnici uređenih javnih parkirališta plaćali i do sada.

Prilikom organizacije i utvrđivanja uvjeta  parkiranja u našem gradu, uvijek se vodilo računa da se omogući svim našim građanima ekonomično i dostupno parkiranje.  Upravo iz tog razloga i u ovim izazovnim vremenima, s velikom pažnjom pobrinuli smo se da naši građani ne osjete  teret povećanja troškova.

Tako su cijene svih godišnjih pretplata koje naši građani ali i pravni sektor plaćaju za korištenje Velikog gradskog parkirališta i ostalih zatvorenih parkirališta, ali i godišnjih pretplata za ulice, ostale iste. Godišnja pretplata za građane Poreča za korištenje velikog gradskog parkirališta kao i godišnja pretplata za pojedine ulice s obzirom na prebivalište te s obzirom na novu valutu, iznosi 19,90 EUR-a, odnosno dnevno parkiranje bi iznosilo 0,05 EUR-a. Ovakvom primjenom i dalje smo zadržali cijene parkiranja za naše građane kao jedne od najnižih u Hrvatskoj.

Promjene koje stupaju na snagu sa novim cjenikom donosimo u nastavku:

ZONA CIJENA OD 1. SVIBNJA

DO 30. RUJNA

CIJENA OD 1. LISTOPADA

DO 30. TRAVNJA

ZONA I. 2,00 EUR 0,50 EUR
ZONA II. 1,50 EUR 0,40 EUR
ZONA III. 1,00 EUR NEMA NAPLATE

 

Promjene u novom cjeniku odnose se i na mjesečne pretplatne karte na otvorenim ( uličnim ) parkiralištima ( za fizičke osobe ) pa će od sada cijena mjesečne karte iznositi 60,00 EUR-a. Cijena satnog parkiranja na parkiralištima Vrtovi i Vindija prema novom cjeniku iznosit će 1,50 EUR-a dok dnevna parkirna karta za sve zone parkiranja iznosi 20,00 EUR-a.

Do izmjena je došlo i kod naplate usluge na Velikom gradskom parkiralištu pa  je tako nova  cijena 2,00 EUR-a za sat vremena parkiranja. Ova cijena zapravo se odnosi samo na one korisnike koji nemaju ugovorenu godišnju pretplatu.

Kada su u pitanju pretplate za iznajmljivače, kako iznajmljivači unutar pješačkih zona tako i kod  iznajmljivača unutar parkirališnih zona naplate, primjenjivat će se novi obrazac naknade, pa se uvodi mjesečna pretplata koja će u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna iznositi 70,00 EUR-a, dok u periodu od 01. listopada do 30. travnja naknada će iznositi 5,00 EUR-a.

Ističemo još jedno, sve ostale godišnje pretplate kako za Veliko gradsko parkiralište tako i zatvorena parkirališta kod Osnovne škole i Općinskog suda, ostaju nepromijenjene. Cijene pretplata preračunate su iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije pri čemu je kod zaokruživanja decimala primijenjeno matematičko pravilo zaokruživanja na dvije decimale od kojih je druga decimala uvijek nula i to:

  • Ako je druga decimala manja od pet, prva decimala ostaje nepromijenjena
  • Ako je druga decimala jednaka ili veća od pet, prva decimala povećava se za jedan

 

Svi naši korisnici detaljnije informacije i mogućnosti ostvarivanja parkirališnih pretplata mogu dobiti u Uredu za korisnike, svakim radnim danom od 07:00 do 14:00 sati ili putem e-maila: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email