NEWS

Usluga Poreč: Održana 2.sjednica NO komunalnog poduzeća

27.09.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Usluga Poreč: Održana 2.sjednica NO komunalnog poduzeća
442Usluga.gif


Nakon prihvaćenog dnevnog reda članovi Nadzornog odbora su razmatrali ponuđeni materijal Uprave Društva i donijeli su slijedeće stavove i zaključke kako slijedi:

Članovi NO upoznati su sa realizacijom zadataka koju su proistekli iz zaključka sa prve sjednice NO.

Konstatirano je da su sve zadaće izvršene i da su Izvještaj o upravljanju grobljima za 2004. godinu, Plan održavanja groblja za 2005. godinu te Pravilnik o izdavanju odobrenja za ulazak u pješačku zonu II ( okruženje Upravne zgrade Usluge) upućeni prema nadležnim gradskim odjelima u daljnju proceduru.

Sukladno zaključku NO na dnevni red ovog saziva uvršteno je izvješće o poslovanju društva za prvih sedam mjeseci ove godine. Nakon iscrpnog izvješćivanja konstatirano je da su nužna izvjesna poboljšanja u prikazu financijskih pokazatelja.

Konstatirano je da postoje pozitivni trendovi koji upućuju na kvalitetan rad i racionalno ponašanje iako treba konstatirati da RJ "Čistoća" , RJ "Otpadne vode", RJ Parkiralište", RJ "Hortikultura" te RJ "Tržnica" bilježe i dalje negativne rezultate poslovanja. Također treba primijetiti da RJ "Pogrebne usluge", RJ "Marina" te OJ "Školjka" bilježe pozitivna rezultate poslovanja.

Nakon rasprave i dodatnih informacija članovi NO zaključili su da i dalje treba kontinuirano radit na iznalaženju unutarnjih rezervi. Zaključeno je također da se posebno i detaljno obrazlože stavke iz plana poslovanja o učešću bruto plaća u prihodima tvrtke sa usporedbom unazad par godina i osvrtom prema komunalnim tvrtkama u Umagu i Rovinju. Nadalje je dogovoreno da se za sljedeću sjednicu NO pripremi izvještaj o poslovanju za prvih osam mjeseci sa procjenom poslovanja do kraja 2005. godine te da se u budućem iskazivanju elaborira mjesečno budžetiranje.

Uprava je sačinila Prijedlog novih cijena za usluge u čistoći, hortikulturi i odvodnji koje su se temeljile na provedbi zaključaka Gradskog poglavarstva Grada Poreča od 04. 05. 2005. godine.

Zadaća je izvršena sa svim potrebnim analizama koje su zatražene. Cilj ovih analiza bio je da se sačini prikaz poslovanja organizacijskih jedinica za period 2001 – 2005 godine, te da se usporedi sa aktualnim cijenama u komunalnim poduzećima Istarske Županije. Tako prikupljeni podaci služili bi kao podloga za procjenu nedostatnih sredstva za realizaciju plana po pojedinim djelatnostima Društva koje do sada funkcioniraju sa manjkom prihoda nad rashodima.

Obzirom na zaključak NO o potrebi izrade izvještaja poslovanja sa procjenom do kraja godine, članovi NO zaključili su da privremeno odgode razmatranje te problematike.

Zaključeno je da će se o tim problematikama donositi odluke nakon sljedeće sjednice NO.

Uprava društva izradila je prijedlog promjene cijene grobnica i uređenih grobnih mjesta .

Nakon analize ponuđenog materijala te usporedne analize cijena u drugim gradovima Istarske Županije članovi NO su prihvatili predloženi materijal uz izvjesne korekcije.

Raspisivanjem natječaja za popunu slobodnog poslovnog prostora u prizemlju tržnice jednoglasno je donesen zaključak da se ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključi sa Biomarket – Dietetica u vlasništvu Stjepana Klicića.

Članovima NO prezentiran je kratak osvrt sa rezultatima funkcioniranja na otvorenim i zatvorenim parkiralištima. Isti su informirani i o poteškoćama koje su se pojavljivale u provedbi odredbi iz gradskih odluka.

Iznesene su poteškoće koje su pratile provedbu Odluke o uređenju prometa na parkiralištima kod Osnovne škole te kod zgrade Općinskog suda sa posebnim osvrtom na probleme koje su stvarali predstavnici taxi službi.

Ukazano je na nužnost aktualizacije Odluke o uređenju prometa i Odluke o porezima, kako i potrebu za kvalitetnijim sagledavanjem problematike autobusera te uspostavu dobre suradnje s djelatnicima policije i Prekršajnog suda.

Članovi NO donijeli su zaključak da se sačini cjeloviti materijal koji će obuhvatiti gore navedenu problematiku sa prijedlozima i sugestijama radi poboljšanja postojećih Odluka, kako i informiranja o cjelovitom tehničkom rješenju upravljanja parkiralištima i sistemu videonadzora.

Razmotrena je informacija o obvezama Općine Višnjan po izvršenim radovima na izgradnji kanalizacijskog sustava dijela naselja Višnjan, te donijet zaključak da se stupi u kontakt sa predstavnicima Općine Višnjan sa ciljem da se financijske obveze definiraju anexom postojećim ugovoru uz preuzimanje instrumenata osiguranja plaćanja. U suprotnom pristupiti će se naplati prisilnim putem.

Nadzornom odboru prezentirana su naplaćena sredstva za sanaciju odlagališta Košambra te je donešen zaključak da se naplaćena sredstva na području Grada Poreča proslijede Gradu, a sredstva ostalih lokalnih jedinica zadrže na posebnom računu te o istom obavijeste jedinice lokalne samouprave.

Uprava Društva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email