NEWS
HALF – s

Usluga : izgrađen glavni kanalizacijski kolektor

27.06.2006. 00:00; ; Početna / Gospodarstvo / Usluga : izgrađen glavni kanalizacijski kolektor
313IMG_0043311.jpg

Za potrebe prikupljanja i odvodnje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda od pranja komunalnih vozila na operativnom centru Košambra, sadašnjih i budućih potrošača prema važećim planovima s područja Žatike i Grbinovice, te otpadnih voda iz septičkih jama pročišćenih u uređaju za prihvat i obradu sadržaja iz septičkih sabirnica Poreča, izgrađen je Glavni kanalizacijski kolektor od operativnog centra Košambra do crpne stanice Vinarski podrum sa priključenjem na postojeći sustav «Poreč sjever» preko postojeće crpne stanice.

Novo izgrađeni gravitacijski kanalizacijski kolektor ukupne je duljine od 1.871,00 m.

Ugovoreni iznos investicije temeljem provedenog javnog nadmetanja iznosio je 1.390.584,17 kn, a konačna vrijednost izvedenih radova je 1.517.856,84 kn (bez PDV-a).

Povećanje vrijednosti investicije odnosi se na izvođenje dodatnih radova u prometnicama prema uvjetima Grada Poreča.

Radove je izvodila tvrtka «TEGRA» d.d. iz Čakovca, a nadzor nad radovima vršila je tvrtka «Singrad» d.o.o. iz Poreča.

Usluga Poreč, Siniša Pilat

Print Friendly, PDF & Email