NEWS

Uputa za ribare – uvjeti za prodaju s plovila i dostavu proizvoda ribarstva za vrijeme krize uzrokovane pandemijom

05.04.2020. 00:50; ; Početna / Gospodarstvo / Uputa za ribare – uvjeti za prodaju s plovila i dostavu proizvoda ribarstva za vrijeme krize uzrokovane pandemijom
ribe

Slijedom niza upita od strane ribara što se može s ulovom kada nema otkupa navodimo nekoliko uputa koje su u skladu s trenutnom zakonskim okvirom:

1.       Postoji mogućnost prodaje s plovila. Za to je potrebna fiskalna blagajna i izdavanje fiskalnih računa. Osim toga, potrebno je dostavljati podatke o ulovu elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj. (Tu se misli na e-očevidnik ili m-očevidnik).

Pravilnikom o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (NN  113/2019) je regulirana prodaja s plovila.

1. Prodaja s ribarskog plovila

Članak 12.

(1) Pod prvom prodajom ne smatra se izravna prodaja dnevnog ulova proizvoda ribarstva s ribarskog plovila krajnjem potrošaču,

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ovlaštenik povlastice ne mora biti registrirani prvi kupac

(3) Ukupna količina prodanih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka može iznositi do najviše 5,00 kilograma po krajnjem potrošaču, a ukupno do najviše 3.000,00 kuna dnevno po povlastici.

(4) Prodaju s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka, mogu obavljati samo ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji su prethodno dostavili podatke o ulovu i povratku elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj. (Tu se misli na e-očevidnik ili m-očevidnik)

(5) Podaci o prodaji s ribarskog plovila dostavljaju se Ministarstvu elektroničkim putem nakon izvršene prodaje s plovila, najkasnije 24 sata od evidentiranog povratka putem elektronskog očevidnika ili autorizirane aplikacije za mobilni uređaj.

(6) Podaci o prodaji s ribarskog plovila moraju najmanje sadržavati podatke o količini, vrsti i prosječnoj cijeni prodanih proizvoda ribarstva.

(7) Prodaja s ribarskih plovila iz stavka 4. ovog članka obavlja se sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, propisima o trgovini i u skladu s uvjetima koje propisuje lokalna samouprava.

Prodaja s plovila se ne smatra prvom prodajom pa nije potrebno ispunjavati evidenciju vaganja.

Ograničenje od 5 kg svakom pojedinom krajnjem potrošaču u slučaju fiskalnih računa znači zapravo najviše 5kg po pojedinom računu.

Prodaja s ribarskih plovila obavlja se sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, propisima o trgovini i u skladu s uvjetima koje propisuje lokalna samouprava.

2.       Kako početi koristiti m-očevidnik?

Dostava podataka elektronskim putem je osobito korisna u slučajevima kada želite smanjiti kontakte s ljudima J (kao što je to kod ove pandemije).

Za aplikaciju m-očevidnik je potreban pametni telefon ili tablet uređaj. Aplikacija se treba potražiti na Google play upisivanjem „m ocevidnik“ u polje tražilice.

Aplikaciju je potrebno instalirati na uređaj, te dodatno OTVORITI RAČUN PREKO RMC centra.

Zahtjev za otvaranje računa je potrebno poslati na e-mail: [email protected] sa sljedećim podacima: broj mobitela preko kojeg će se dostavljati podaci, ime i prezime odgovorne osobe,  reg. oznaku i CFR plovila.

Nakon toga ćete dobiti korisničko ime i lozinku za korištenje aplikacije.

3.       Ambulantna prodaja – dostava

Ukoliko već posjedujete vozilo-hladnjaču koje je odobreno od strane Uprave za veterinarstvo za prijevoz proizvoda ribarstva, možete njime i dostavljati ribu direktno do kupaca – kućanstava uz izdavanje fiskalnih računa i obavezno vođenje transportnog dokumenta, izdavanje dostavnica i stavljanje deklaracija na kašete.

Možete pokušati napraviti viber ili whatsup ili facebook grupe na kojima možete objaviti ulov pa će se Vam kupci koji su zainteresirani javiti i naručiti dostavu.

U ovom slučaju, ribar se mora registrirati kao prvi kupac. Registrirani prvi kupac ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru, vlastite proizvode ribarstva može dalje prodavati isključivo u maloprodaji krajnjim potrošačima sukladno propisima koji uređuju sigurnost hrane, djelatnost trgovine i u skladu s propisima lokalne samouprave.

Samo proizvodi ribarstva sortirani po vrstama i izvagani mogu se stavljati na tržište za prehranu ljudi. Vaganje se obavlja na iskrcajnom mjestu, neposredno nakon iskrcaja. Iznimno se vaganje može obaviti na plovilu ili u odobrenom objektu uz posjedovanje rješenja o odobrenju vaganja (vaganje na plovilu je dozvoljeno samo za plivarice i koće i to uz posebno odobrenje). Za ulove namijenjene prvoj prodaji izvan teritorija Republike Hrvatske vaganje je obavezno na iskrcajnom mjestu. Za točnost i evidentiranje vaganja odgovoran je prvi kupac. S obzirom da je ovom slučaju ribar prvi kupac, on izdaje prodajni list sam sebi.

Upute za registraciju ribara kao prvog kupca se nalaze na kraju ovog emaila.

4.       U slučaju da ne možete nikako naći kupca, ulov trebate zabilježiti kao odbačeni ulov. U zakonu nema opcije korištenje ulova za osobne potrebe, a nema niti zakonske mogućnosti da ulov skladištite u vlastitom domaćinstvu, budući da je temeljem propisa o sigurnosti hrane za skladištenje hrane/proizvoda ribarstva potrebno imati odobreni objekt.

Ipak postoji mogućnost najma DIJELA odobrenog objekta temeljem Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom NN 123/2019

Članak 33.

(12) U slučaju veletržnica i objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature, dozvoljen je zakup odvojenih jedinica u kojima se hrana životinjskog podrijetla skladišti i prodaje drugim subjektima u poslovanju s hranom.

(13) Subjekt u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature mora, prije početka obavljanja djelatnosti, dostaviti odgovarajuće podatke propisane stavkom 2. ovoga Pravilnika uz sklopljeni Ugovor o najmu, Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

(14) Na temelju podataka iz stavka 13. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane dodjeljuje dodatni broj subjektu u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature.

(15) Veletržnica/objekt za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature i zakupoprimci međusobnim ugovorom dogovaraju podjelu odgovornosti za zajedničku infrastrukturu i opremu koju dijele. Ugovor mora biti na zahtjev dostupan nadležnom tijelu.

5.       Dostava ribe od mjesta maloprodaje/ribarnice do kućnog praga. Ne podliježe pravilima o sljedivosti budući da u Pravilniku o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše piše: „Sve serije proizvoda ribarstva iz uzgoja ili izlova moraju biti sljedive u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje“. Drugim riječima, u ovoj fazi postoji veća mogućnost za kreativnost, poput dostave biciklima – kao i za dostavu ostale hrane.

Nužno je na prvom mjestu imati sigurnost i zaštitu od bolesti te se pridržavati  Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. veljače 2020.g. i izbjegavati bliske osobne kontakte u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i jednog metra na otvorenom prostoru.

Ribarnice su izuzete od obustave rada, a također i usluge pripreme i dostave hrane.

Također, iako nije navedeno u odluci, preporuča se beskontaktna dostava i plaćanje, ako je moguće.

4. Postupak za registraciju ovlaštenika povlastice kao prvog kupca

1.       Registracija na portalu gospodarskog ribarstva

Obvezni podaci za registraciju na PGR su:

 • –          naziv tvrtke društva ili obrta
 • –          osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB broj) tvrtke društva ili obrta
 • –          adresa (ulica, kućni broj, broj pošte i mjesto)
 • –          ime i prezime odgovorne osobe te OIB broj odgovorne osobe
 • –          kontakt odgovorne osobe (adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobitela).

2.       Nakon registracije i prijave na portalu je potrebno preuzeti zahtjev. Zahtjev je potrebno popuniti, ispisati i potpisati i dostaviti poštom zajedno s preslikom osobne iskaznice odgovorne osobe i upravnom pristojbom u iznosu od 25,00 HRK.

Podaci koje treba ispuniti u zahtjevu su:

 • –          naziv tvrtke društva ili obrta
 • –          adresa (ulica, kućni broj, broj pošte i mjesto)
 • –          OIB broj ili više njih ako se radi o obrtu ili tvrtki društva u suvlasništvu
 • –          matični broj obrta (MBO) ili matični broj subjekta (MBS) za tvrtke
 • –          kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobitela)
 • –          postojeći jedinstveni registracijski broj prvog kupca koji se sada koristi, ako je primjenjivo
 • –          informacija da li se namjerava vršiti daljnja prodaja van teritorija Republike Hrvatske

Podaci koje dodatno ispunjavaju podnositelji zahtjeva ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru:

 • –          CFR broj plovila ili više njih, ako je primjenjivo
 • –          vanjski identifikacijski broj i naziv plovila ili više njih, ako je primjenjivo
 • –          serijski broj povlastice ili više njih, ako je primjenjivo

3.       Ako Zahtjev udovoljava uvjetima, Ministarstvo vrši elektroničku aktivaciju prvog kupca – upisuje u sustav novog prvog kupca, potrebne podatke i korisničko ime (e‐mail adresa iz Zahtjeva) te sustav dodjeljuje jedinstveni registracijski broj (HRVFBXXXXXX) i privremenu lozinku za otvaranje modula i izdaje Rješenje o registraciji prvog kupca. Moduli kojima može biti omogućen pristup su:

 • –          modul vaganja
 • –          modul prve prodaje
 • –          modul potvrda o ulovu – ako je označeno u zahtjevu

4.       Nakon zaprimanja elektronske potvrde o registraciji, prvi kupac unosi:

 • –          svoje korisničke podatke
 • –          podatke o odgovornim osobama
 • –          podatke o vagama

Prvi kupac koji je u Zahtjevu označio „izvoznik”, imat će mogućnosti izrade i dostave Potvrda o ulovu (Catch certificate).

5. Opći uvjeti za prvu prodaju

 • –          Prva prodaja obavlja se elektroničkim putem na PGR-u.
 • –          Postupak prve prodaje započinje nakon što je evidentirano vaganje na PGR-u.
 • –          Nakon zabilježenog vremena vaganja elektronički se evidentira da je započeo teći rok za dostavu prodajnog lista ili potvrde o preuzimanju.

HOK

Print Friendly, PDF & Email