NEWS
Best of Poreč

U utorak, 6.12., zakazana 11. sjednica Gradskog poglavarstva

02.12.2005. 00:00; ; Početna / Kultura / U utorak, 6.12., zakazana 11. sjednica Gradskog poglavarstva
373grad_grb.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 8., 9. i 10. sjednice Gradskog poglavarstva

2. Utvrđivanje Prijedloga II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

– Utvrđivanje Prijedloga II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

– Utvrđivanje Prijedloga II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

3. Razmatranje podnesenih amandmana na I. čitanje i utvrđivanje Konačnog Prijedloga Proračuna Grada Poreča za 2006. godinu

– Utvrđivanje Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

– Utvrđivanje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu


4. Izvještaj o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za listopad 2005. godine

5. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih gradskih lista iz Proračuna Grada Poreča

6. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Radne skupine za praćenje izrade Studije javne rasvjete Grada Poreča

7. Donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Poreču, N. Tesle 14

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje asfalterskih radova na području Grada Poreča – razne lokacije

(Izvjestitelj: Milan Laković)

9. Prijedlog Sporazuma o realizaciji programa poticane stanogradnje Grada Poreča

10. Donošenje Zaključka po žalbama na liste za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za šk. 2005./2006. godinu

11. Donošenje Zaključka o ukidanju dobra u općoj upotrebi radi proširenja groblja u Novoj Vasi

12. Donošenje Zaključka o osnivanju prava služnosti “Usluge Poreč” d.o.o. Poreč na nekretninama DPU Poreč Centar V radi izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže

13. Donošenje Zaključka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa za izgradnju nogostupa Gornji Špadići – Kukci

14. Donošenje Zaključka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi izgradnje rotora Gornji Špadići

15. Donošenje Zaključka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi rekonstrukcije raskrižja državne ceste D 302 – Varvari

16. Razno.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani