NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

U Poreču i ove godine osigurana bespovratna sredstva za 21 pomoćnika u nastavi u osnovnim školama

10.08.2022. 15:01; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U Poreču i ove godine osigurana bespovratna sredstva za 21 pomoćnika u nastavi u osnovnim školama
osnovne škole poreč

Porečkim osnovnim školama – OŠ Finida i OŠ Poreč odobrena su sredstva za uključivanje pomoćnika u nastavi u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.
Naime, početkom srpnja Grad Poreč-Parenzo je kao nositelj, u suradnji s Gradom Rovinjem-Rovigno, kao partnerom, podnio projektni prijedlog „PUNa torba zajedništva“ na poziv Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, faza V., koji provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Projektni prijedlog uspješno je prošao fazu administrativne provjere i procjene kvalitete, te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas Gradu Poreču-Parenzo dostavilo Odluku o financiranju. Projektnim prijedlogom osiguran je maksimalno prihvatljiv iznos sufinanciranja od bespovratnih oko 1,7 milijuna kuna, a ostatak od 15 posto sufinanciraju gradovi sukladno broju potrebnih pomoćnika u nastavi. Ukupna vrijednost projekta je 2.038.581 kuna, a financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna gradova partnera.

Ovim sredstvima osigurana su sredstva za rad ukupno 45 pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koje djeluju na području gradova-osnivača Poreča i Rovinja, za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022/2023. Grad Poreč je potom, kao nositelj projekta, raspisao natječaj za zapošljavanje asistenata prema potrebama gradova, od čega 21 za porečke škole. Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima.

Poreč u cijelosti financira i asistente u vrtićima

Osim za učenike s teškoćama u razvoju osnovnih škola, Grad Poreč-Parenzo u cijelosti financira i pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima, za ukupno 15 djece (DV Radost 5 pomoćnika, DV Paperino 2 pomoćnika i  DV 101 dalmatinac 8 pomoćnika). Za ovu je svrhu u gradskom proračunu za 2022. predviđeno ukupno 523.220 kuna. Asistenti u vrtićima financiraju se isključivo sredstvima iz gradskog proračuna i ne postoje ostali izvori financiranja, kao što je to predviđeno za učenike osnovnih škola.

Grad Poreč

 

Print Friendly, PDF & Email