U četvrtak predstavljen EU Projekt Poreč – sustav odvodnje za MO Varvari

09.05.2015. 08:52; ; Početna / Novosti / Iz mjesnih odbora / U četvrtak predstavljen EU Projekt Poreč – sustav odvodnje za MO Varvari
Odvodnja 2015

U prostorijama MO-a Varvari u četvrtak  je pred pedesetak mještana predstavljen EU Projekt odvodnje za obuhvaćena naselja unutar MO-a Varvari. U ime investitora prezentaciji projekta prisustvovali su: Loris Perušrić, dogradonačelnik Poreča, Milan Laković, direktor Odvodnje Poreč d.o.o., Srđan Mažar, tehnički direktor Usluge Poreč d.o.o., Marino Poropat, pročelnik Komunalnog odjela i drugi suradnici na projektu.

U ime Mjesnog odbora Varvari, prisutne je pozdravio Robert Velenik, predsjednik MO-a, te zatim dao riječ gostima. Srđan Mažar ukratko je prezentirao projekt.

Ukupna investicija u kanalizacijski sustav Poreštine stoji oko 500 milijuna kuna, a od tog iznosa 74% biti će financirano iz bespovratnih sredstava EU-a. Ukupno će se na području Poreštine izgraditi 63 kilometra NOVE kanalizacije i REKONSTRUIRATI 23 kilometra postojeće.

Na području MO-a Varvari na sustav kanalizacije priključiti će se 970 korisnika, a izgraditi će se 13 kilometara kanalizacijskih cijevi (kolektora). Po najavama radovi na području MO-a Varvari trebali bi biti gotovi do ožujka 2016. godine. No o okončanju radova utjecati će sama dinamika radova i vremenske neprilike. Sustav kanalizacije za naselje Varvari graditi će se u 3 faze. Prvi dio obuhvatiti će istočni dio naselja Varvari, slijedi centralni, a posljednji će biti zapadni dio naselja.

Okončanje radova za St. Diklić, Valkarin i Musalež predviđeno je za rujan 2015. godine.

Nakon uvodnog dijela uslijedila su pitanja mještana.

U nastavku slijede pitanja i odgovori s prezentacije.

1. Što je s Velenikima i kada će Veleniki dobiti kanalizaciju?
Veleniki nisu ušli u ovaj projekt. Za Velenike se upravo radi projektna dokumentacija. Na inzistiranje mještana Veleniki oko termina realizacije rečeno je da će Veleniki kanalizaciju dobiti u narednih 5 godina.

2. Hoće li se asfaltirati ceste nakon radova polaganja cijevi?
Da, sve dosadašnje asfaltirane ulice i putevi biti će asfaltirani. Grad će nastojati asfaltirati sve površine po čitavoj širini prometnica i ulica.
Otvaranjem kanala za postavljanje kanalizacijskih cijevi biti će postavljena i infrastruktura za brzi pristup internetu.

3. Hoće li se odvijati radovi u turističkoj sezoni?
Mještani moraju biti strpljivi. Velik je to projekt, najveći u posljednjih 20 godina u komunalnu infrastrukturu. Postoje rokovi kojih se investitori moraju držati, a sve na osnovu ugovora s EU o financiranju. Radovi se neće izvoditi u srpnju i kolovozu.

4. Koja je dokumentacija potrebna za dobivanje priključka kanalizacije?
Svi koji su obuhvaćeni projektom neće morati ishodovati nikakvu dokumentaciju. Ona neće biti potrebna. Priključak neće koštati ništa. Jedino će se pojedini vlasnik kod izvođenja radova na licu mjesta dogovoriti s tehničkom službom investitora o načinu spajanja na kolektore (odvodnju).

5. Hoće li građani morati vršiti preinake septičkih jama?
Ne, građani neće morati to činiti, već će se samo morati o svom trošku spojiti na sustav koji će biti u blizini njihove parcele.

6. Hoće li investitor pomoći građanima kod spajanja na odvodnju unutar parcela vlasnika?
Da svakako. Investitor će pomoći kod izvođenja radova unutar parcela građana i spajanja njihove odvodnje i septičkih jama na kolektore. Preporučiti će im izvođače radova, a građani će moći odabrati i sami koga žele angažirati za taj posao. Podsjećamo da investicija unutar parcele ide na teret vlasnika parcele (kuće).

7. Hoće li mještani imati stalan pristup parcelama – kućama?
Izvođač je dužan obavijestiti mještane o terminu kada će se kopati po njihovim ulicama. Maksimalno će kopanje biti par dana (po ulici, u blizini kuća).

8. Od kada do kada će se kopati (izvoditi radovi)?
Radovi će trajati od 7 ujutro pa do 19h. Izbjegavati će se stvaranje buke u jutarnjim satima.

Za kraj, svi oni koji nisu prisustvovali prezentaciji moći će dobiti informaciju o radovima na kontakt brojevima telefona koji se nalaze na informativnim tablama u naseljima.

Mještani su mogli postavljati pitanja i o drugom komunalnom opremanju. Slijede pitanja i odgovori.

1. Hoće li ponovno biti veliki kontejneri na terenu?
Da, biti će ih ponovno i eko akcija će trajati dulje.

2. Hoće li Varvari dobiti pješačku komunikaciju?
Da, u interesu je Grada da spoji naselje s Porečom. No postoje imovinsko pravni odnosi koji se trebaju riješiti.

3. Hoće li se Varvari spojiti na rotor?
Radi se na tome. Najveći je problem nivelacija terena i prelazak magistralnog plinovoda koji će se morati dodatno ukopati u teren.

Za MO Varvari, Robert Velenik

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email