U četvrtak, 25. studenog, sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Gradska uprava
22.11.2021. 08:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U četvrtak, 25. studenog, sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u četvrtak, 25. studenog 2021. s početkom u 18.00 sati u Velikoj vijećnici na adresi Obala maršala Tita 5, Poreč. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

D N E V N I   RE D

01. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća

02. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

      2.1. Odgovor na vijećničko pitanje A. Kovač- Plan razvoja

      2.2. Odgovor na vijećničko pitanje A. Kovač – inicijativa stanovnika St. Vergotini

03. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga priznanja Grada Poreča-Parenzo 

04. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena ulica, trgova i naselja na području Grada Poreča-Parenzo   

05. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Grada Poreča-Parenzo  

06. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Poreča-Parenzo 

07. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo 

08. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije Grada Poreča-Parenzo 

09. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje Grada Poreča-Parenzo

10. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec kolovoz, rujan i listopad  2021. godine

     10.1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2021.

     10.2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2021.

     10.3. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2021.

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Poreč za 2020. godinu

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD DOM POREČ d.o.o. za 2020. godinu

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Finida za 2020. godinu

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Poreč za 2020. godinu

15. Odluka o imenovanju ravnateljice DV-SI „Paperino“ Poreč-Parenzo

16. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

17. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Poreča-Parenzo

     17.1. Opći uvjeti – usluge prijevoza putnika

18. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo

19. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo

20. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 2059/4 i 2059/5, k.o. Poreč

      20.1. Zapisnik o otvaranju ponuda

      20.2. Zapisnik komisije

21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 3833/3, k.o. Poreč

     21.1. Grafički prilog

Print Friendly, PDF & Email