NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

TZG Poreč objavila Javni poziv za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama u 2023. godini“

javni-natjecaj
21.10.2022. 13:24; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / TZG Poreč objavila Javni poziv za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama u 2023. godini“

Turistička zajednica Grada Poreča objavila je Javni poziv za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2023. godini“.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Grada Poreča za manifestacije na teritoriju Grada Poreča – Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom razdoblju,
 • jačanju snage brenda porečkog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
 • podizanje marketinške vrijednosti destinacije.

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to:

 • zabavne manifestacije,
 • sportske manifestacije,
 • kulturne manifestacije,
 • eno-gastronomske manifestacije,
 • povijesne manifestacije,
 • tradicijske manifestacije,
 • umjetničke manifestacije,
 • kongrese,
 • ostala manifestacije koja mogu pridonijeti ciljevima Javnog poziva.

 

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
 • najam prostora za održavanje manifestacije,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije,
 • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije manifestacije u zemlji i inozemstvu (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje),
 • usluge zaštitarske službe,
 • izradu promotivnih i informativnih materijala namijenjenih promociji manifestacije (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
 • druge troškove neposredne organizacije manifestacije, koje TZG Poreča smatra opravdanim.

 

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • nacionalni sportski savezi,
 • javne ustanove,
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,

 

TZG Poreč može Organizatoru odobriti potporu do najviše 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije. TZG Poreč može od Organizatora zatražiti uvid u finalni troškovnik te ga usporediti sa prijavom na Javni poziv. Ukoliko postoji značajnije odstupanje može se od Organizatora zatražiti pismeno pojašnjenje koje će se predočiti Komisiji za manifestacije, a prijedlog uputiti Turističkom vijeću koje može utvrđenu potporu potvrditi, ne potvrditi ili je korigirati.

Više informacija o Javnom pozivu, uvjetima poziva kao i dokumentacija za kandidiranje možete pronaći na Internet stranicama TZG Poreč: https://www.myporec.com/hr/o-nama/natjecaji

Organizatori manifestacije, prijavu/zahtjev s cjelokupnom dokumentacijom iz Javnog poziva, podnose TZG Poreča. Kandidature se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama u 2023. godini – ne otvaraj“.

Kandidature se šalju na adresu:

Turistička zajednica Grada Poreča, Zagrebačka 9, 52440 Poreč

Krajnji rok za podnošenje prijava/zahtjeva je 04.11.2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 04.11.2022.).

Print Friendly, PDF & Email