NEWS

Turistička zajednica Općine Vrsar objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2022. godini

javni-natjecaj
02.09.2021. 22:31; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Turistička zajednica Općine Vrsar objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2022. godini

Turistička zajednica općine Vrsar u postupku sastavljanja Programa rada i financijskog plana za 2022. godinu objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2022. GODINI

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Vrsar (dalje u tekstu: TZO Vrsar) za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

 • –    unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Vrsar
 • –    stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Vrsara,
 • –    razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone

 

II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija iz točke I., i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

III. Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • –   troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • –   izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • –   sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

IV.  Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator).

V. Kriteriji za odobravanje potpore su:

 • kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program),
 • značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone u destinaciji Vrsar
 • procjena učinaka manifestacije na povećanje turističkog prometa,
 • iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju,
 • sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • osigurano financiranje  manifestacije  (vlastita  sredstva  organizatora  i  interesnih subjekata),
 • odnos tražene potpore i vlastitih sredstava,
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost.

 

VI. Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu:

 1. obrazac Zahtjeva  za dodjelu potpore manifestacijama koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na internet stranicama  www.infovrsar.com),
 2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, obrtnica)

VII.  Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. podnose Turističkoj zajednici općine Vrsar najkasnije do 30.09.2021. godine. Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim Zahtjevom za dodjelu potpore manifestacijama neće se razmatrati.

VIII.  Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZO Vrsar, na temelju pristiglih Zahtjeva.
Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora bit će objavljen na internet stranicama TZO Vrsar www.infovrsar.com

IX. S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Vrsar odobri potporu, TZO Vrsar će sklopiti ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

TZO Vrsar ima pravo praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZO Vrsar utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

X. Organizator će nakon realizacije manifestacije dostaviti TZO Vrsar cjelokupnu potrebnu dokumentaciju utvrđenu ugovorom (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije).

XI. Zahtjev za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: [email protected], u pismenom obliku poštom na adresu TZO Vrsar, Obala m. Tita 23, 52450 Vrsar, ili osobno u Turističko informativni centar, Obala m. Tita 23.

Javni poziv je otvoren  od   dana objave na  internet   stranicama   TZO   Vrsar: www.infovrsar.com do 30.09.2021.

 

Vrsar, 01.09.2021.

Print Friendly, PDF & Email